Ολοκληρωμένο

Barcode Generator

I have pre-existing application I am working on now, need a fast turn around with this and please bid in my budget:

Step 1: Need to create a barcode from form data and its saved to database.

Step 2: from those items in inventory user can pick items, and create a 'recipe' to save to database as a recipe with those ingredients and its own barcode.

Step 3: each barcode needs to be able to have the ability to be saved/copied

Windows form using c#/.net

Ικανότητες: ASP.NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, SQL

Περισσότερα: windows domain slash user, change directory button net windows form, net windows file transfer progress window, barcode generator app, barcode generator excel, bulk barcode generator pdf, bulk barcode generator, bulk barcode generator excel, barcode generator software, ean barcode generator, qr barcode generator, pos system net windows application, net windows custom control drag control, convert net windows application web, net windows application select printer, will power link generator work windows server, free pdf viewer control net windows forms, net windows service tracking oracle database sending mails, custom time control net windows, net windows graph

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 112 αξιολογήσεις ) Port Saint Lucie, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #18000870

Ανατέθηκε στον:

Proolancer

Hello, I m a web and desktop developer with 8 years of experience in this industry ,I did many management web system during my professional life, I can do what you want in the deadline just contact me and we can disc Περισσότερα

$10 USD σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.0

20 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $52 για αυτή τη δουλειά

sakhana88

I am highly motivated developer, experienced in C#/ website and software development. I have strong knowledge in the following technologies : 1 - C#, ASP .NET, JAVA, C 2 - Javascript, jQuery , HTML, CSS 3 - We Περισσότερα

$111 USD σε 2 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.5
DevStar925

How are you? I read your description. I am C++/C#/Java/Python programming Expert. I can finish your project quickly with best quality. I want to discuss more on chat. Thank you for your time.

$42 USD σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.1
GhaziOualha

Hi I have more than 9 years experience in .NET ,C# ans SQL SERVER. I'm ready to start. Best Regards Ghazi Oualha

$55 USD σε 5 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.8
intemo

Hi! I offer you my skills for your task. I have long term development skills for asp.net projects. I have skills forgenerating barcode (type of barcode can be any - up to 128 type).

$50 USD σε 10 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
4.9
nbaghel

hello , i am working on these type of project from last 3+ year. . i have develop many desktop applications previously. also work on bar-code related projects. please contact us for more details about your proje Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.6
znawazch

Please mention barcode standard and formats, and device if preferred.. we can generate and save in database.

$55 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.7
$50 USD σε 6 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.7
daozi333

Hi, I have a lot of experience in C# development and have been working on application development for the past 10 years. And I had been made Audio Design Tool with WPF from Oct. 2016 to Feb. 2018 You can expect the b Περισσότερα

$40 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.0
nexusinfotechno

.Net MVC specialist , We are .Net specialist company with 5+ years of experience in web and desktop based application . we do provides secure and reliable service with professional development. We look forw Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.0
samerjoseph

sir , I'm a professional .Net developer ( C# ) with a great SQL Server experience , I've been through very similar win forms applications just like the one you mention , I'v created apps to deal with bar-codes , with m Περισσότερα

$61 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
ayioz

Hi, I am a professional C# program developer, I can do this job for you, I am ready to be hired by you

$55 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
devhet2003

Respected Sir, I have implemented Bar Code facility to various inventory and accounting software. I have developed Barcode reader, scanner software for web based and desktop based application. Please send me more Περισσότερα

$45 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
imranmughalm

Hi Sir, There are many fonts available for barcode with different codes, I can help you configure and incorporate it for you which suits to you. Do you have any requirement to use a specific code or it can be any o Περισσότερα

$55 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cemalkendo

hi Im c# developer and have apps with barcode scanning and creating them into databse. I can make your items on time in budget. lets talk details.

$60 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mdmhm570

I think you will got better than onthers

$50 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$45 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ahcs

ASP.NET, C# Programming, C++ Programming, Software Architecture, SQL. Bar code will have string consisting of transaction or unique number for the particular recipe, plus 2 - 3 other fields of your choice like use Περισσότερα

$55 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$45 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ysodiqakanni

I am proficient in .net development and I promise to deliver this bar-code task with full satisfaction and timeliness.

$50 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0