Ακυρώθηκε

Auto run USB programming for pendrive in Windows 10

I am looking for hardware & software programer for developing USB driver programming to capture videos and stores in USB stick which is connected to computer.

With below specifications;

1. PC is in shutdown state.

2. Connect USB to PC

3. User starts the PC.

4. Our program in USB drive (Which will execute in Auto run mode) will detect the USB but user will not get any notification (like USB drive connected and in the drive list it should not be listed) We have to disable windows notification and virus notification using USB driver programming.

5. Once user will start PC he will do some operation in PC then it will create a video file (sreen recording)out of that actions with minimum video size.

6. Upload those videos to server or Google Drive.

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64

Περισσότερα: run freelancer on windows 10, microsoft freelancer run on windows 10, i cant get freelancer to run on my windows 10 computer, usb autorun windows 10, autorun batch file usb windows 10, apo usb autorun, how to run programs automatically when usb is plugged in windows 10, auto run program from usb windows 7, how to autorun a batch file from usb, autorun usb, autorun.inf usb windows 10, how to run freelancer on windows 10, how to get freelancer to run in windows 10, how do i run freelancer on windows 10, can t get microsoft freelancer to run on windows 10, can i play freelancer on windows 10, windows auto program usb drive, auto run application mac usb, mac usb auto run, auto run usb

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

Ταυτότητα Εργασίας: #17215872