Κλειστό

Office 365 list

We created a deficiency tracking list in SharePoint online. Each items is assigned to someone

We would like to send a weekly summary to each assignee to list all the items.

In addition, we want each item to have a box or a check box beside it, when they can select it and than click on confirm at the bottom. Perhaps we can use power automate email with option but instead the email to contain a summary and user can select a check box and than click confirm. Once that done, we want power automate to update all the items that assignee clicked that its completed. see images. I am available on teams or google talk to discuss and show the list in detail if needed

Ικανότητες: Sharepoint, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, .NET, Microsoft, Microsoft Office

Περισσότερα: office 365 sharepoint 2010, office 365 sharepoint backup, backup office 365 sharepoint online, office 365 sharepoint online azure blob storage, sharepoint online office 365 backup export, backup solutions sharepoint online office 365, amazon sharepoint online office 365, sharepoint online office 365, list view threshold sharepoint 2013 office 365, office 365 sharepoint time tracking, import excel to sharepoint list office 365, sharepoint list office 365, how to create a sharepoint list in office 365, office 365 sharepoint online, add multiple office templates to a document library sharepoint online, office 365 sharepoint online architecture diagram

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) mississauga, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #29888994

21 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $564 για αυτή τη δουλειά

(62 Αξιολογήσεις)
7.8
bdrudra

Hi, I have gone through your requirements and I am absolutely sure that I can do the project very well. I have 8+ years of experience in Microsoft Technologies so I would be a good fit for this position. I am always Περισσότερα

$700 CAD σε 5 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
6.5
SharePointInd

Hi, I am SharePoint developer with 14 years IT experience. Expert in design and development of SharePoint applications. Extensively working on PowerApps and PowerAutomate to develop similar applications and automating Περισσότερα

$750 CAD σε 7 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
6.3
es1496

Hi, I am Kumar from India, having 16 years of SharePoint development experience. I have been recently working with PowerApps and Power Automate for the past 3 years. I assure you of quality deliverable and support. Pl Περισσότερα

$700 CAD σε 10 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.1
(3 Αξιολογήσεις)
5.4
techplusintl

Hi there, ★★★ SharePoint / C# Expert ★★★ 8+ Years of Experience ★★★ I've read requirements and ready to work on your project. We provide SharePoint support in Development, design and consultancy related with SharePoin Περισσότερα

$750 CAD σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.9
ankitshukla777

Hello Sir, Good day to you. I'm a certified Microsoft Solutions Architect and have 9+ years of experience working on Microsoft 365, Exchange, Teams, Sharepoint. I have delivered more than 100 + similar projects rela Περισσότερα

$500 CAD σε 7 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.8
akhileshgandhi

Hi, Greetings, I am a Microsoft Certified highly skilled senior SharePoint/Office 365/SharePoint Online/ TEAMS/Power Automate/PowerApps/Nintex developer with extensive development experience in system design, .NET tech Περισσότερα

$750 CAD σε 15 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.7
HiteshHotchand

Hi I am interested in working on this project. I am a technical architect by profession having 10+ years of experience in below technologies: SharePoint Online / SPFX / Powerapps / Workflows ASP.NET C# .NET Core Angl Περισσότερα

$650 CAD σε 7 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.2
Jaswinderkdevbi1

Hello. I have 15 year’ experience in development . *****React.js and .NET expert***** As [login to view URL] and .NET expert, I can build it according to your requirements. Because I have a lot of the experiences about these field Περισσότερα

$250 CAD σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.6
chirag9700

Hi, I hope you are doing well. I have checked your requirements it sounds like you need an expert so I prefer to discuss your project further. I have been working on SharePoint and O365 technologies for about 6 years Περισσότερα

$600 CAD σε 7 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.4
nirmit911123

Hi There, Hope you are doing well. I would develop a SharePoint solution according to your requirements. I am a SharePoint developer having 7+ years of experience. I can work on SharePoint 2010, SharePoint 2013, ShareP Περισσότερα

$250 CAD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
2.0
ayesha0124

Hey there, I have done alot of work in my freelancing career. I am waiting for a positive response from your side. And I have read your requirements as well. I have 5 years of working experience in web technologies. Περισσότερα

$750 CAD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kanchanG909

Hi, Greeting for the day! I have gone through your requirement and understood every aspect of them. When you want this project to be completed? I will offer you seamless work with optimum quality. Let's talk and g Περισσότερα

$650 CAD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
brellacagadas

Good day! I already did similar job like this... I can start the job immediately once you award me this project. Kindly check my Portfolio for more info of my previous experience, and send a chat on me so we can discu Περισσότερα

$500 CAD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
VisionX786

Do you need a reliable and professional virtual assistant for Convert PDF files, Data Entry, Web Research, Copy Paste, Typing and Any Administrative task? Yes, you are in the right place. Please check out Our expertise Περισσότερα

$250 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sunVost

Hi There, I have great experience in - NET C# Programming SharePoint Microsoft Microsoft Office ,web research and data collection jobs. I can collect your required data with accuracy and quality. Can we discuss it? I Περισσότερα

$700 CAD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
livesayed

Hello, Good Day. I'm Shahidur with 10+ years of experience in diverse IT fields & I have already gone through your requirements for "this custom SP-O365 merging project". I would love to help you complete the project Περισσότερα

$600 CAD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nir1991

Hi There, Hope you are doing well. I would develop a SharePoint solution according to your requirements. I am a SharePoint developer having 7+ years of experience. I can work on SharePoint 2010, SharePoint 2013, ShareP Περισσότερα

$250 CAD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
minaximarvaniya

Hello, I hope you are doing well. I am interested to help you with this requirement. I have more than 5 years of working experience with Microsoft SharePoint. Well versed with all its version. I can also help Περισσότερα

$500 CAD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
1.4