Κλειστό

Server CMS Programmer

Programmer required to help isolated the CMS (not word press) and Client Login to be independent.

We currently have one CMS and Client login that is shared between three domains. This make management of the sites very easy and smooth. However, we want to break this apart so that one of the domain will be independent from the current CMS and Client Login (and next year we will continue with the 2nd domain).

This mean you must make a copy of the current CMS and Client login and reconfigure this to the third domain. Therefore, the current CMS and Client Login will only manage two domains.

This project requires immediate start and fast payment next week.

To apply you must give evidence for all the essential and nice-to-have skills and experience you have.

The clarification about the project will be given today.

Advance knowledge of MySQL, CSS, Java Script, PHP skills is needed.

The developer should request project brief and additionally set out the hourly rate within the proposed fixed price.

PROJECT TOTAL HOURS: 8 HOURS

PROJECT DELIVERY DEADLINE: 6 December 2017

Please note this project requires immediate start.

Ικανότητες: HTML, MySQL, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #16890394