Ολοκληρωμένο

eBook-The Consmers Guide to WiFi

I would like to have created a short downloadable eBook:

\\\"The Consumers Guide to WiFi\\\" or something like that

* What is WiFi and how does it work

* What do you need( router, etc.) and what are the costs

*Demystify the concept-it sounds complicated, it\\\'s actually easy

*What are the benefits to the consumer; pay bills while sitting in the back yard, surf the net while in bed or drinking coffee at Starbucks

* Elaborate on the nationwide trend toward WiFi; airports, hotels, cities

Two sources for a great head start:

1)The March 2004 issue of Consumer Reports has a feature article on the subject.

2)The February 19, 2004 copy of USAToday has a cover story on the topic in Money Section

Thanks very much,

Ικανότητες: Copywriting, Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών

Περισσότερα: story subject, short story money, how to start copywriting, how to start a ebook, how to have a copywriting, ebook money, costs for copywriting, what is copywriting, how to start a short story, a ebook, wifi, trend , Starbucks, sounds, short ebook, Guide, cover for ebook, feature topic, ebook topic, coffee copywriting

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Saint Louis, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #156

Ανατέθηκε στον:

okbookman

I have a B.A. in journalism and have created many ebooks. I am the webmaster for [login to view URL] which contains many free downloadable ebooks. The newest ones are .exe, not in help file. A sample of Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
2.8

3 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $275 για αυτή τη δουλειά

auntra

I am an editorial assistant for a California weekly business newspaper. I handle all research project. I am also the assistant editor for an online magazine.

$75 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cnwinters

I\'m a full-time freelance writer with 15 years experience. Be sure to check out my profile for examples of content.

$500 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0