Κλειστό

I would like to hire a Screenwriter

15 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $29965 για αυτή τη δουλειά

aevalentino

Hi! I'd love to help you with your script. I actually just finished up a screenplay for a client which is currently being shopped to Hollywood agents. I am very comfortable in this niche. Relevant Skills and Experienc Περισσότερα

$44705 USD σε 45 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
6.8
$20000 USD σε 10 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
6.6
edwinorori

Hello, Eddy here, an experienced and creative screen writer. I have what it takes to handle yiur project. Please accept my bid Relevant Skills and Experience Creative Writing, Screenwriting, Writing Proposed Mileston Περισσότερα

$40000 USD σε 10 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
5.9
revival786

Hi, I am a professional writer. I am highly interested in your project. Please PM to discuss. Samples available upon request. Revival My Portfolio & Reviews: https://www.freelancer.com/u/revival786 Stay tuned, I'm s Περισσότερα

$38888 USD σε 10 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.1
KreativeTeam

hi there, I'd like to be considered for your project Relevant Skills and Experience I have the required skills and experience in this domain, having 4 years of experience in Ghost writing, content writing, Article Wri Περισσότερα

$41176 USD σε 10 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.3
JonnaNueros121

I've always had a passion for poetry & scriptwriting is my opportunity to put these literary tools to excellent use. My inherently creative nature means I'm also fascinated by just about everything. Relevant Skills an Περισσότερα

$41176 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.0
PhDWriting

I produce imaginative, engaging content that will enhance your reputation, brand or subject, providing audiences with thoughtful and entertaining scripts no matter the subject. Relevant Skills and Experience From the Περισσότερα

$20000 USD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.7
$23529 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.9
$38888 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.0
$20000 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.7
oliviagates001

I write screen play and an aspiring writer. I need to know the theme of the topic and more details, so that i can weave some concept based on Azerbaijan. I am extremely interested to write this. Relevant Skills and E Περισσότερα

$38888 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.5
McCaslin

I have extensive article writing experience and my ability to research and fact-check ensures that I produce unique articles that are engaging and resonate with readers. Relevant Skills and Experience I can tackle dif Περισσότερα

$20000 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.2
$20000 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mramerica

Hello, I can do it. I have experience in writing script, story for movies. Thank you.

$20000 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
NormaPearce

I will provide you with thorough, well-researched writing. I believe "Quality is never an accident; it is always the result of high intention, sincere effort and skillful execution.” Let's discuss. Relevant Skills and Περισσότερα

$22222 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0