Κλειστό

develop psychometric scales

Scales are used in psychiatry to measure impact of symptoms. Examples include Vanderbelts for ADHD, ADOS for Autism HAM d for depression eg. We want to develop a scale for 15 psychiatric conditions and will need a team to develop the scale through all its stages till manual and publication.

Ικανότητες: Επιστημονική Έρευνα

Σχετικά με τον Πελάτη:
( 0 αξιολογήσεις ) Tampa, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #33716305

5 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $6336 για αυτή τη δουλειά

Maclavin

Developing psychometric scales? Hello, I am a research writer with over 7 years of experience, I assure you of high-quality work, plagiarism free, instructions followed and on-time delivery. I am interested to hear mo Περισσότερα

$7505 USD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.6
(1 Κριτική)
1.6
worlddarkdevelop

Hi there! Thank you for sharing your project requirement, I have carefully read the project description and I would like to take part in this project. I have the required project skills (Scientific Research) suitable f Περισσότερα

$8330 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
wilfrednjorog

Yo! I am professional writer with the vast skills and qualifications necessary for this job. I have experience in Scientific Research. I am confident that I can produce high-quality work that meets your specification Περισσότερα

$8330 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
alamineee

Hi, Dear Employer, I am a Ph.D. backgrounder professional in Economics and professionalization with skills, including ✔Economics ✔R programming ✔SPSS Statistics ✔Finance ✔Statistical Analysis ✔Statistics ✔Mathematics ✔ Περισσότερα

$7505 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0