Κλειστό

Sales and Marketing

I need some help with selling Membership cards. I am working on a project marketing and selling natural health and wellness products in China. Now focusing in Dalian city only.

Our target customers are mid to high income earners who are looking for 100% natural and safe products.

I am looking for freelance candidates (with customer networking in Dalian) to assist in marketing and selling membership card. Attractive commission scheme will be given on each successful sale.

If interested, contact me.

Ικανότητες: Πωλήσεις

Περισσότερα: freelance sales & marketing consultant detroit, freelance sales & marketing consultant, freelance sales & marketing, export documentatie en kentekens voor voertuigen en freelance sales & marketing logistieke sector, best freelance site for sales marketing, pencari kerja sales marketing freelance cirebon, freelance marketing contact in malaysia, find london candidates for sales marketing contact numbers, freelance sales marketing executive, sales marketing freelance work, sales marketing freelance, freelance sales marketing people arizona, freelance independent sales marketing, looking company sales agent person freelance sales marketing, freelance sales marketing

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Puchong, Malaysia

Ταυτότητα Εργασίας: #14924878