Κλειστό

VA (Virtual Assistant) Conduct Research

I am looking for a freelancer to help me with my project. I am needing someone to spend a couple days researching and conduct research about the top 100 social networking and music applications. I am currently in the stage of developing a music social networking application and I need to make sure there's nothing else in the market like it.

I also need the information to help improve my application and add value, point of difference and great features that musicians around the world would love using.

I have written up a word document containing questions you will need to answer for every application you find. Please let me know if you would be interested in helping me with my project.

Ικανότητες: Επιχειρηματική Ανάλυση, Έρευνα Αγοράς, Μουσική, Έρευνα, Εικονικός Βοηθός

Περισσότερα: research thesis examples virtual worlds, data entry research visual assistant, assistant virtual sexy, cheap assistant virtual, project assistant virtual, assistant virtual linux, admin assistant virtual back office uk, full time assistant virtual frelancer, interspire shopping cart virtual mall features, assistant virtual assistant, que assistant virtual, assistant virtual assistant marketing assistant virtual data entry, market research personal assistant, virtual company budget, personal assistant virtual china

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Sydney, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #12781272

64 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $186 για αυτή τη δουλειά

funnyhoney

PMP certified project manager, MBA in marketing and professional business analyst, market researcher and writer in the field of business plans, project management, marketing and branding, HR, operations, real estate, Περισσότερα

$526 AUD σε 3 μέρες
(214 Αξιολογήσεις)
7.9
Ibrahim185

Hi, After reviewing the project description I know that I'm an excellent fit for this [login to view URL]'s discuss and start right now. Awaiting for your positive reply thanks.

$155 AUD σε 5 μέρες
(276 Αξιολογήσεις)
6.9
RSUKANTA2014

Hello, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in this field. I have already completed several projects like this. For evidence you can see my profile. Pl Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(269 Αξιολογήσεις)
7.0
jeweljitu

"Dear employer, How many product total?which platform are you using?can we Discuss more over the chat?! I am a highly trained Data Entry, Research, Web search, Web scrape, Product Add Any Type Of eCommerce Car Περισσότερα

$147 AUD σε 3 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
6.5
prem4998

Hello there my beloved employer, I have gone through your project description and clearly understood what you need me to do. Let me show you my reliability, dedication, honesty, accuracy, attention to details, etc., I Περισσότερα

$100 AUD σε 7 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
6.2
Bhawnakul9

Hi, I have got your job posting on VA (Virtual Assistant) Conduct Research. According to your job description you need a fast one for helping you in your tasks. And yes you have mentioned about your time. For your ki Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(104 Αξιολογήσεις)
6.1
FESTUS8340

I have gone through the tasks requirements and have ascertained that I am capable of handling the task within the required time frame and deliver one of the best articles relating to this topic. I love what I do and do Περισσότερα

$88 AUD σε 1 μέρα
(49 Αξιολογήσεις)
5.6
premiumwriters12

I am a professional writer, editor and proofreader with years of experience. Why not hire me? I can write in various niches. Among my services include: research papers, articles, essays, power point, term papers among Περισσότερα

$255 AUD σε 1 μέρα
(110 Αξιολογήσεις)
6.1
sonarkaushik

Sir, I am well versed in this kind of jobs and can do your project as per requirement. I have over 8 years of experiences and will give reference of my online work portfolio once I heard from you. I am very Περισσότερα

$444 AUD σε 5 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
5.8
sohandas

hi,i am expert in this field, you can check my previous work and portfolio.I am ready to give you a sample work to ensure that i can do your [login to view URL] to work up to 12 hr/day........just give me a chance thank you : Περισσότερα

$75 AUD σε 3 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
5.4
smtechnology

Hi There, I will definitely assist you in this project in researching and conducting research about the top 100 social networking and music applications as per your project brief. I am so much experienced freelan Περισσότερα

$190 AUD σε 3 μέρες
(138 Αξιολογήσεις)
6.6
Marie1234

Hi i am interested to do research and fill the questionnaire for each app i will find.i am highly experienced in web search acquiring the detailed analysis.

$250 AUD σε 3 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.4
$66 AUD σε 3 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
5.6
rajibroy08

Entrepreneur | Management Consultant | MBA - finance and strategy I am a business consultant. I have experience in market research and opportunity identification.

$150 AUD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.1
emmalancer

Hello, I've gone through your project description carefully and am quite interested in your project. I am very proficient in researching, diligent, attentive, detail oriented and I can do multitasking. I have ma Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.4
Rakibhasannur

Hi, I read your project and i am ready with my team to start now. please give me a chance to show our talent. we are working last 4 years under an owner now we just want to grow up ourselves. I think you will Give m Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.4
mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed sev Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
4.6
wale4luv544luv54

Hello, I am a Market Research Consultant with over 7 years of experience working in different industries (including the Tech industry). I am interested in this project and I am confident I will deliver based on your re Περισσότερα

$300 AUD σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.6
innovationbegin

I would be pleased to work on the project and initiate a wonderful business relationship ahead, assure you for 100% work satisfaction and extend my services to deliver eminence result for the project. Looking forwar Περισσότερα

$122 AUD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.5
nurmohammad21

Sir, I have Ten years Experience from a reputation IT firm. I am detail oriented hard worker and honest. I assure that I will provide you Quality Work with 100% accuracy. My main goal is your satisfaction. If i get thi Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.3