Ακυρώθηκε

Do some data entry

21 freelancers are bidding on average $22 for this job

HongGiang

Hello sir! I'm an expert on data mining, web scraping and other skills. I have more experience in the extracting data and hunting info from the online sources. I’m able to create scripts in python coding to scrap data Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(31 Αξιολογήσεις)
5.2
sujonmax2

Dear sir, Greeting, Give me 1 chance ready to start work. Old account has been closed new account start work. I've extensive experience doing the work very [url removed, login to view] work will be absolutely perfect and sound which Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
4.1
mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed se Περισσότερα

$23 USD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
4.4
purnimasandamali

Hello Sir, I do Social Media Marketing and also an expert of Ms- Word, Ms- excel, Ms- Access, Ms- Power point and my typing speed is very good. I have 4 years experience as a data entry operator and also I do proo Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.6
hatemfreelance4

“Budget and project period are flexible to meet to your requirement” I’m an Electrical Engineer. I am very interested in Web search and data input task and also i have a good experience in this field. I am responsi Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.1
wzkhokon

Hello Dear, I want to do this work. I have good experience for this type of work. Please give me this opportunity. Thanks M W Zaman

$15 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.2
Purple0rchids

After reading your project description for data entry I found a close match between my data entry skills and your needs. My data entry experience with different companies has prepared me to take more responsibility in Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Anitak7

I am a seasoned professional that is comfortable writing, editing, and in online spaces. I unfortunately do not have a rating yet, I just enrolled today!

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$23 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DesireP003

Typing, admin, copy past, photographic modeling I'm a stay at home mom and can start working imminently. I have a disable child and are in need of money to pay her medical bills. I belief i will be the perfect person Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lugimenes10

Hi there, my name is Luciane. I have much experience in data entry activities. I really would like to speak with you further about taking this project on. If you'd like to view my previous work, please take a look at m Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Phananh1710

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
passantsakr

hello i am completely free and i can finished your work on one day and will finished any task you want at the time and will do good job

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AOrr

Hello! I have a 100% turnaround rate for things like this. I am confident I will give you what you are looking for in the minimal amount of time. When you are ready to get started, let me know! Andria Orr

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
umeshj1982

Hi, My name is Umesh Joshi & I would like to know the details of the project. I have more than 8 years of experience in the field of Data Processing & Data Management I have completed more than 4 such projects w Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
judywambui

i am a dedicated article and academic writer.i am extremely organised and detail oriented.i can do those jobs that people consider repetative and boring.

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kolahol025

Hardworking and Reliable Freelance worker I am organize, responsible and dedicated to finish any assigned task on time. Willing to learn new things. My strength comes from my family, faith in God and the desire to Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
samnyaz7

SCAMMERS SHOULD STAY AWAY ! I just love writing. Whether it be some academic writing, SEO articles, web-content writing, hardcore technical stuff, or whatever that involves writing.. I simply put my best and honest e Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0