Ολοκληρωμένο

proof reading ,legal research

Ανατέθηκε στον/στην:

perthuniversity

hi great topic happy to help Relevant Skills and Experience Juris Doctor Proposed Milestones £40 GBP - task

£40 GBP σε 3 μέρες
(197 Αξιολογήσεις)
6.1

16 freelancers are bidding on average £97 for this job

raikhan562

Hey Rainee Allen here! For my multiple administrative jobs, I have been involved in detailed proofreading and have been praised for my meticulous attention to detail. I understand how English is supposed to look and s Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
5.6
£70 GBP σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
4.8
alanrichards2

I am a PhD holder from the University of Cambridge and an established copy editor and persuasive writer in a variety of different contexts. Relevant Skills and Experience I can undertake research, either library- or w Περισσότερα

£77 GBP σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.0
£150 GBP σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.9
BentleyGray

While it's analyzing&modifying,you can’t find anyone with better visual approach with exemplary spelling&grammar [url removed, login to view] can count on me to make sure your content is in tip-top shape. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

£100 GBP σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.4
HarleyJohnson

As a specialist in paralegal writing, the multitude of services I provide my clients truly knows no bounds. In fact, you might say I am a jack of all trades, as I am experienced in almost every field of writing imagina Περισσότερα

£100 GBP σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.3
£150 GBP σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.7
MLCasabianca

If you are looking for an experienced, accurate, reliable, and quick proofreader, stop the search. It is I. I have nearly 12 years of experience close reading, editing, and proofreading any kind of writing. I have a sh Περισσότερα

£100 GBP σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.6
B2BDigitizer4

Hi there! I read your project description and I can do your job. I will provide you best quality work you are looking for within your time and budget. I will provide you research work with report and Relevant Skills a Περισσότερα

£150 GBP σε 2 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.6
OLIVEFER56

Hey, I'm a Marketing Major with 2 years of experience as a Content Lead in a tech firm. I have written so many articles,blogs and Seo based content.I believe i can do this task.I have a good sense of proofreading. Mess Περισσότερα

£277 GBP σε 4 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.1
chesereksaf

Dear Client, Serving you is my pleasure. I am an experienced (over 5 years of experience) freelance writer. I will deliver a high quality job that is plagiarism free within the stipulated timeline. Relevant Skills and Περισσότερα

£20 GBP σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.7
hollarblizexpert

i am good in Legal, Legal Research, Legal Writing, Proofreading, Research Stay tuned, I'm still working on this proposal.

£21 GBP σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
1.8
£22 GBP σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.9
MicroS0FT

Hi, I have read the project details and understand what you need. Can we have a discussion more in detail via CHAT? I deliver high quality and time Relevant Skills and Experience Legal research Proposed Milestones £8 Περισσότερα

£80 GBP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
janelleanne

I have worked as an instructional designer, technical writer, and writing instructor. I’ve written, edited, and proofread a wide variety of content for over 20 years. Relevant Skills and Experience I am well versed in Περισσότερα

£50 GBP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0