Κλειστό

Please find this book and send it to me on my email

I am looking for the exact book and not another one. please see the upload files attached to see what book. Find this book and send a scanned copy to me.

Ικανότητες: Έρευνα

Περισσότερα: find a book

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 9 αξιολογήσεις ) geneva, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #10701917

4 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $14 για αυτή τη δουλειά

CreativeQueen

Hello, Maybe i found. So I'm interested in this job, please let me know, if I can support you. Thanks & Regards, Mitu Akter.

$15 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.2
cllauddya

Hi, I've read your project description and I have to say that I believe I can find your book. Waiting for your reply. Thanks.

$15 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
achievers12

I can deliver excellently on this project. I would like to use my past experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure tha Περισσότερα

$15 USD σε 0 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
ghalayini01

Hey there, I can accurately find your exact book. You can trust me and it only takes me a bit of time. We can discuss more details in message inbox. I am eagerly looking forward to your reply. Thank you

$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0