Κλειστό

Finding company list for specific area(industries)

Who we are looking for:

We are looking for an outsource party, who is an expert in data collection and familiar with intelligent manufacturing industry (industry 4.0) or environmental industry.

What we need:

Find public companies under the industries listed on the excel spreadsheet, for U.S., Europe, Israel and global market (all market exclude China, U.S., Europe, Israel). Notice that the companies we are looking for are in certain areas that are not under any common classifications. For example, we are looking for sensor related companies. However, one cannot find sensor industry under either GICS or NAICS classification.

Ικανότητες: Οδηγίες, Έρευνα, Πηγή Προμηθευτών

Περισσότερα: data entry outsourcing company list chennai, company list csv, call great plains web service company list, linkedin advanced company search 2017, target employer list, how to find similar companies on linkedin, linkedin advanced company search, targeted companies, how to build a list of target companies, target companies job search, how to find a list of local businesses, research, leads, aol company list, cookies company list, staffing company list email addresses, application areas spreadsheet accounting, kijiji list different area, refresh specific area php, staffing company list

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) China

Ταυτότητα Εργασίας: #16086240

23 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $139 για αυτή τη δουλειά

Dhruvika111

Greetings!! we have an extensive experience in searching the web and data collection with an expertise team. Once you reply to my bid I will be able to show the quality work. Thanks Brue

$35 USD σε 3 μέρες
(231 Αξιολογήσεις)
7.2
EdTech3

A proposal has not yet been provided

$166 USD σε 7 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
6.4
sunmoon25

Hi Can we discuss. I will give you good list. Relevant Skills and Experience List building Proposed Milestones $100 USD - data

$100 USD σε 1 μέρα
(83 Αξιολογήσεις)
6.6
mirniyazuddin92

Dear Sir/Ma'am, I am a Web research, Data Entry & Web Scrapping expert. I checked and understood your requirements. I can find company list for specific area(industries). Relevant Skills and Experience Leads, Resea Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.8
mstsharmin

Hello! Good Day! My name is Musfiqur. I'm very much interested in the Project that you posted. I have done this type of jobs before. Relevant Skills and Experience I have extensive experience in Mailing list develop Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.1
kirtikulkarni47

Hello sir!! I have few samples with me for "3D printing" Industries what you are looking for. Please reply to my bid so that i can show you the work you are looking for. Looking forward to hearing from you. Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.9
$150 USD σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.1
phillipvo

I have been handle sourcing job over 12 years and have good connection with factory in Vietnam Relevant Skills and Experience it can be easy list out factory base on industrial zone around Vietnam.

$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.7
muradeltaher

Greetings! My Name Is Murad And I’d like to be considered for your position. I Would Love To Have The Opportunity To Discuss Your Project Further. Relevant Skills and Experience I Provide certain services : 1. MS Of Περισσότερα

$150 USD σε 5 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.0
BhargaviR05

Expert in Research, Data Scraping, eCommmerce, Photoshop & Data Entry. To get a better idea of our work and achievements please have a look at the 5 star reviews and valuable comments by our clients. Relevant Skills a Περισσότερα

$194 USD σε 4 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.1
Baibsma

Hi SIr I am provide you linkedin 24 million worldwide high profile business people Directory in price 500$ all data verified and cleaned thanks Relevant Skills and Experience leads Proposed Milestones $250 USD - 10% Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.9
narsim3128

I would like to present myself as a candidate for your consideration. I have more than 8 years of experience. I have successfully completed few projects which involved web scraping, web research Relevant Skills and Ex Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.0
$155 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.2
mhfsha

I just check the description would be a pleasure to assist you on your project. looking forward to discuss in the chat. I have team.

$30 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.3
gitzG

I am good in doing research Relevant Skills and Experience supplier sourcing Proposed Milestones $35 USD - I will deliver at this cost and on time

$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
garima081994

I will do this

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
expertsaklaine

Hello, I would love to work with you.I think I have all the quality you need to complete this [login to view URL] you have any questions then knock me. Thank you. Relevant Skills and Experience email marketing, lead generation Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
wajahatvohra6

Hi there I can help you with this task. I am working in this field for 2 years. looking forward to your reply to discuss further.

$196 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0