Κλειστό

Find me some market data

Will need help to find some market data in a specific industry (e.g. turnover, number of outlets, market size).

Restaurant Industry.

Sources should be included and reputable.

Ικανότητες: Οικονομική Έρευνα, Διαδικτυακή Έρευνα, Έρευνα Αγοράς, Έρευνα

Περισσότερα: actionscript chart market data, read file find average data, find excel data using, free market data, market data api, market data feed providers, financial data vendors comparison, market data providers, stock market data feed api, quandl, xignite, php mysql find next available voucher number, data stock market data using, macro find cell data paste, find market presentations, rets data listing number, find adressess data entry companies, find transactional data project, free united states photography market data, send data phone number gprs

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 16 αξιολογήσεις ) DUBAI, United Arab Emirates

Ταυτότητα Εργασίας: #18168050

29 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $119 για αυτή τη δουλειά

Shimvijay

Hello, Before I go ahead, I want to state something here: Based on my past experience working on the Restaurant and eateries research in EU, I have found that data on established businesses will be found through an Περισσότερα

$222 USD σε 10 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.8
importworld

DeaR *** EMPLOYER/CLIENT!*** &&&&&&&&&&&&&&&&& I am Top Expert in Reserch and will assist you with BEST QUALITY+FAST on your project. Please contact in Chat so we have a great deal. Thanks.

$59 USD σε 1 μέρα
(115 Αξιολογήσεις)
6.1
assignmentstore

Hey, I can help you in doing market research and find the data for a specific industry (e.g. turnover, number of outlets, market size) as I have done Masters in Marketing from the University of Melbourne and have an Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.6
smtechnology

Hi, This is Subhasis M from India. I have more than 10 years of experience in market data research. It is very much assured that for your project I will definitely help you to find some market data in a restau Περισσότερα

$120 USD σε 3 μέρες
(143 Αξιολογήσεις)
6.6
sonarkaushik

Sir, I am well versed in these kind of jobs and can do your project as per requirement. I have over 12 years of experiences. I am very much able to work on this. ***I am ready to start Waiting to hear from you Περισσότερα

$194 USD σε 3 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.5
Lily2k18

Good to see you on this platform, I have gone through your project details on this Market research. I have some specific question, please reply to discuss more. What about the core purpose of the Market research? What Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.0
innovationbegin

Ready to work on your requirement to identify market data in restaurant industry. Looking forward to hear from you. Thanks. Past projects - "Market Research", "Competitor Analysis", "Business Presentation" and Περισσότερα

$100 USD σε 5 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.7
tferreira67

Hi there, I believe to be a perfect fit to help you with your Market Research project if you are looking for professional work. Please find below my relevant experience and qualifications for your review: USA Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.6
MsFaruqi

Hello Sir I am very interested in doing this project. I am an experienced writer and web researcher. I conduct extensive research and thorough market analysis. I assure you of the top-notch quality, professiona Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.2
arslanu2

Hi! I am a professional freelancer having expertise in business research along with many other skills. Would you like to hire my services?

$250 USD σε 7 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.0
richakhanna0908

Hi! I would love to work on this project with you as Market Research is one of my major strengths and I have successfully delivered similar projects in past to various clients. Also, I love travelling and eating whi Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.6
SoumenS

Project Title: Find me some market data Project Type: Fixed Price Project Requirement: Database building & research Sector: Restaurant Price Quote: $ 250 USD _____________________________________________________ Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.5
Saurabh9x

Hi, I am having core experience of sourcing industry data from various databases (capital IQ, bulge bracket research reports, annual reports & company websites). I am having access of all paid databases (capital IQ, Th Περισσότερα

$60 USD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.9
svsinfopro

Hi There, I have carefully read your job proposal and became very eager to do this task. I have good experience and 100% accuracy this type of work. I can complete the work with quality and on time. I would also like Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
Alviner

"Restaurant Industry" Hello, i have read about your job description very carefully. i understand what you described. in your project details, you didn't mention the amount of company. let's have a chat and discuss th Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.2
dataexplorer

"Hello Dear, Yes, I can work for you as per your project description with amazing exploration and experimental research abilities of mine is perfect for Virtual Assistance that you may require. My work fulfills as we Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.8
RubyJain05

Hi, I have very rich experience in Market Research domain. I have worked full time basis with well known companies like McKinsey & KPMG. Please let me know if you have any specific questions. Thank Relevant Skills Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sanabashir07

I have three years of research. My utmost preference will be to completely the job on time and in best possible manner. Relevant Skills and Experience Have a 3 year research experience. Recently completed my masters Περισσότερα

$122 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
abdulsalim78

According to your job requirements, I have done many projects that are similar to yours. I'm very confident that we can make this project successful

$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ahmadca2017

Hello, I would like to complete your project as you require like Will need help to find some market data in a specific industry (e.g. turnover, number of outlets, market size). Restaurant Industry. I hope i wi Περισσότερα

$77 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0