Ολοκληρωμένο

Write a summary

Ανατέθηκε στον:

sindani

Allow me to work on this project. I have been a writer for over 6 years. My experience and expertise guarantees you the greatest quality for the project

$5 USD / ώρα
(66 Αξιολογήσεις)
5.2

9 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $12/ώρα για αυτή τη δουλειά

$5 USD / ώρα
(278 Αξιολογήσεις)
6.8
Shawkat2012

Hi there, Why not hire me for this project? I will professionally write the summary as per your requirements and deliver within your deadline. Please, note that I am a professional writer, editor and proofreader with Περισσότερα

$10 USD / ώρα
(110 Αξιολογήσεις)
5.8
OLIVEFER56

Hey, Im a marketing major, currently working for a tech firm as their Content lead. I have a knack for all sorts of content creation, be it SEO oreiented Blogs, essays, an ebook or even a Thesis. However, I have multip Περισσότερα

$16 USD / ώρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.7
alanrichards2

My aim is to provide you with a quality writing service, delivered on time and with the minimum of fuss. I am able to research and write on a broad range of subjects. I believe in providing a service tailored to indi Περισσότερα

$44 USD / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.7
aseanyduncan97

A proposal has not yet been provided

$10 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ctorrejos

Thank you very much for hiring me Relevant Skills and Experience It's hard to describe but i can do my best

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kaycap2011

Please send more information and the question you need researched and answered.

$8 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
samsonnite39

Hello, My name is Michael Butar butar, I am from Indonesia. I found your vacancy for Software Dev and I’m very interested in your vacancy. As a skilled Web / Database / Mobile Apps Programmer professional with experie Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0