Κλειστό

SCIENTIFIC RESEARCH

making a scientific research and writing your procedures and report about it . the topic is Raman spectroscopic study of ferroelectricity in new multi ferric compound

Ικανότητες: Research Writing, Επιστημονική Έρευνα, Scientific Writing, Φυσική, Physics Tutoring

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Tuen Mun, Hong Kong

Ταυτότητα Εργασίας: #32647407

39 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $338 για αυτή τη δουλειά

sdk2788

Please note: If by any chance, this project is deleted, do not worry & open my profile. Once there, click on Hire me. After that, we can discuss and if everything suits you, I can go ahead and work on your research pro Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(1855 Αξιολογήσεις)
9.3
ameenulhaq66

Hello, I went through your description .I'll be happy to assist you with this project SCIENTIFIC RESEARCH.I'm well experienced and well qualified for this job, I'd love to do this project per your needs and requiremen Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(1537 Αξιολογήσεις)
9.0
assignsolver

SCIENTIFIC RESEARCH I have read and understood all your project details and I feel my self the best candidate to complete this project with 100% accuracy. I have vast amount of experience in this industry since I Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(1034 Αξιολογήσεις)
7.8
(276 Αξιολογήσεις)
7.7
Ziakhan2013

Hey, I have gone through description of your project and I am very much interested to help and complete your work. Consider your work done if you assign me your order as I have a 100% completion ratio on my profile. I Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(479 Αξιολογήσεις)
7.8
arwamoizds

Hi I am an experienced research writer, I have written technical reports, research papers, thesis, literature reviews, essays etc on different topics like IT, IoT, Business, economy, Accounting, Education, Health, Soc Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(161 Αξιολογήσεις)
7.2
Expertshut

I have a Master’s degree and experience of more than 5 years in this industry. You can see an example of one of those projects in my portfolio here: https://www.freelancer.com/u/expertshut I can generally write 10-15 Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(554 Αξιολογήσεις)
6.9
Valuesolutions

Hello, I hope this finds you well. I have just seen your project requiring; Scientific Research Research Writing Physics Scientific Writing Physics Tutoring I believe that my 10-year experience in this field is what y Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(205 Αξιολογήσεις)
7.1
GradeEssaysWrite

I am a PhD writer with 6-7 years of experience and can deliver QUALITY notes IN YOUR DEADLINE. I have worked on several similar projects of research writing, and can deliver quality to tight deadlines. you can see of o Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(335 Αξιολογήσεις)
7.0
ShaikhAneesa

Are you looking for a scientific writers to search and find relevant scientific content? Don’t worry the champ has your back! Hey! I am ANEESA-Having 8 years of experience in writing both types of MEDICAL WRITINGS , Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(108 Αξιολογήσεις)
6.8
citijayamala

1. I am an expert in writing SCIENTIFIC RESEARCH on Raman spectroscopic study of ferroelectricity in new multi ferric compound having strong knowledge in this topic. and also explaining on dielectric, polarization, fe Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(185 Αξιολογήσεις)
6.9
liveexperts123

Hi there, I have read your project description and i'm confident i can do this project for you perfectly.I still have a few questions. please leave a message on my chat so we can discuss the budget and deadline of the Περισσότερα

$750 USD σε 4 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
6.1
Expertsground

SCIENTIFIC RESEARCH I am an MBA writer with 5 years of experience. You can see samples and can hire me directly through this link https://www.freelancer.com/u/expertsground I will deliver A+ quality work without Plag Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(199 Αξιολογήσεις)
6.2
HelpingHut

SCIENTIFIC RESEARCH After reading your project details, I feel, I am the best option for you to fulfill this project with 100% perfection. I am working in this industry since 2014 and I have served more than 1200 clie Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(188 Αξιολογήσεις)
6.0
IdealExpert

SCIENTIFIC RESEARCH This project is my strength and I can fulfill your requirements properly within your given deadline. I always give plagiarism-free work to my clients at very competitive prices. I have more tha Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(149 Αξιολογήσεις)
5.8
(33 Αξιολογήσεις)
4.8
ExpertsPen

Hey, I can do your project  according to the provided requirements. I have a few more questions to ask as if there is any specific instructions or deadline issue. I have already completed more than 250 academic papers, Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(71 Αξιολογήσεις)
5.0
SupremeWriters

SCIENTIFIC RESEARCH I have more than 7 years of writing experience, I am a master in writing. I can deliver your work according to your requirements, given deadline, and 0% of plagiarism. I have served more than 4000 Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(69 Αξιολογήσεις)
5.2
(24 Αξιολογήσεις)
5.0
writingvector

YES, I CAN DO IT BEFORE YOUR DEADLINE.............. I am a PhD writer with 10 years of experience. I have worked on several similar projects of academic writing, and can deliver professional academic writing. I have su Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(45 Αξιολογήσεις)
4.8