Κλειστό

science presentation project

50 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $4711 για αυτή τη δουλειά

$10865 HKD σε 10 μέρες
(134 Αξιολογήσεις)
8.1
writerforum91

Hey, Hope you are doing great. I would love to proofread a science presentation of (500 pages) and I will do some research and add more content. Relevant Skills and Experience I have extensive experience of proofreadi Περισσότερα

$4210 HKD σε 10 μέρες
(456 Αξιολογήσεις)
8.3
alicejax

Hey, Hope you're doing good. I would love to proofread your science presentation (500 pages) and some research. I have good command over English and have specialization in research writing. Relevant Skills and E Περισσότερα

$4444 HKD σε 10 μέρες
(226 Αξιολογήσεις)
7.7
ARKSolution2015

I’d like to be considered for your writing work.I can provide the best work with the desired formatting.100% plagiarism free work will be provided. Relevant Skills and Experience For more than 7 years I’ve worked in t Περισσότερα

$6000 HKD σε 30 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
7.4
$4444 HKD σε 10 μέρες
(419 Αξιολογήσεις)
7.5
dionline

Hello, I am Saket. I am a professional writer and I am interested in the project. I write research-based, unique, and high-quality content. Let's discuss the project and I will start working on it. Relevant Skills and Περισσότερα

$3888 HKD σε 10 μέρες
(298 Αξιολογήσεις)
7.6
assignmentstore

Hey, I would love to help you in proofreading your Science presentation. As I have been doing this for past 7 years so I have vast experience in the field of research Relevant Skills and Experience I also have compete Περισσότερα

$4444 HKD σε 10 μέρες
(265 Αξιολογήσεις)
7.6
funnyhoney

Bid is placeholder. PMP certified project manager, MBA in marketing and business analyst, market researcher and writer in the field of business plans, presentations, Relevant Skills and Experience project management, Περισσότερα

$6666 HKD σε 15 μέρες
(142 Αξιολογήσεις)
7.5
$3888 HKD σε 10 μέρες
(176 Αξιολογήσεις)
6.9
suyashdhoot

Hi I am PhD in Science and have 20 years of research and writing experience. I have worked on PhD level thesis projects, published papers in peer reviewed journals and have also worked with several companies on creatin Περισσότερα

$10000 HKD σε 10 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.8
thelords

Hi, let me the one to offer you the best proofreading quality. I can provide you samples of so many science documents I have edited and proofread with track changes Relevant Skills and Experience Proofreading and Edit Περισσότερα

$5777 HKD σε 10 μέρες
(131 Αξιολογήσεις)
6.3
$5098 HKD σε 10 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
6.2
jomagmaj

Proofreading a 500 page science presentation. Relevant Skills and Experience I am capable of proofreading any sort of content meeting deadline. Proposed Milestones $2000 HKD - milestone I will have detail discussion Περισσότερα

$2000 HKD σε 5 μέρες
(163 Αξιολογήσεις)
6.0
kemmydal

Hello Sir/Madam, I see that you need proofreading, editing and research writing of your 500 pages science presentation and I am a passionate freelancer with the skills to get this done. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$6000 HKD σε 10 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
6.2
kerrylouise76

Hello, I am a proofreader and editor of academic writings and reports. I am interested in your project to proofread a 500 page scientific presentation. Relevant Skills and Experience Proofreading and editing of academ Περισσότερα

$3111 HKD σε 10 μέρες
(91 Αξιολογήσεις)
5.7
rajeshkumararora

Hello – I am having a PhD in engineering and written two technical books which are listed in amazon. Relevant Skills and Experience I have 15 years’ experience in proofreading, editing, paraphrasing and content writin Περισσότερα

$4444 HKD σε 10 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.6
$4444 HKD σε 0 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
5.3
jennrosater

MBA - have written, edited, prepared, and presented hundreds of PPTs, business documents, process documents, and executive summaries to communicate at the Executive Level and large audiences. Relevant Skills and Exper Περισσότερα

$4383 HKD σε 10 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.1
BTranslated

Hi there, For accurate high-quality proofreading contact me. I am a native English speaker and I have over 8 years of experience as a writer and editor. Relevant Skills and Experience I read through all content a mini Περισσότερα

$4444 HKD σε 10 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.2
Davidmichael22

Hi. I can proofread your 500-page science presentation, but I need more details to calculate the price of my services - is the text in Word, how many words in it (versus figures), what topic, how soon do you need it fi Περισσότερα

$2000 HKD σε 2 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.1