Ολοκληρωμένο

Research Writing

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is Research Writing. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $50- $100 CAD. , i need someone to right a research essay and also an essay proposal about the relationship between food and religion explores the role of food and eating as a means to create and maintain worldviews . it will examine the variety of interesting topics within the relationship of food religion and culture such as Fasting and this is what you going to write about which is fasting . essay proposal should be 250- 300 words explaining thesis statement and how you plan to approach the topic and also include a list of 5 scholarly sources . and the research essay should be 2000 - 2500 words . your main focus should be in fasting in Islam.

please guarantee no plagiarism and high marks thanks.

Ικανότητες: Research Writing

Περισσότερα: I have not provided a detailed description and have not uploaded any file, I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Articles, Content Writing, Copywriting and Gho, I have not provided a detailed description and have not uploaded any files, research, writing a thesis statement worksheet, writing a thesis statement, i need help writing a thesis statement, writing effective thesis statement, writing research methodology masters thesis, write dba research thesis, research writing phd thesis, jobs writing research proposals, Writing research , job writing research proposal, words per writing research article, wordwide dynamics writing research data entry services, writing research proposal using questionnaires, writing research report graphics design, writing research report education, writing gis thesis

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #13871325

Ανατέθηκε στον:

mudassariqbal58

hello, Your job post has caught my attention because I'm a technical writing addict and I’m considering your job for me with these required capabilities. I have read your requirement and i have understood it compl Περισσότερα

$100 CAD σε 3 μέρες
(151 Αξιολογήσεις)
6.6

22 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $109 για αυτή τη δουλειά

rifamorejo

I did graduation from Middlesex University and worked for five years as a research analyst in different multinational companies. Currently I am doing PhD and providing consulting services to students for academic proje Περισσότερα

$100 CAD σε 3 μέρες
(359 Αξιολογήσεις)
7.7
$150 CAD σε 3 μέρες
(297 Αξιολογήσεις)
7.5
Haaly

Dear I can perfectly write, edit and proof read about the Concept of Fasting in Islam. I also edit for overall wordiness, replace inappropriate words and eliminate obvious spelling errors. Kindly initiate a co Περισσότερα

$97 CAD σε 3 μέρες
(306 Αξιολογήσεις)
7.3
johnkaleke

Greeting, sir/madam! I've a vast experience in academic writing and I assure you the quality of work. I'm an aesthetic writer with a passion for excellence. I am very excited about your job post. I have been an academi Περισσότερα

$70 CAD σε 3 μέρες
(404 Αξιολογήσεις)
7.1
$100 CAD σε 3 μέρες
(129 Αξιολογήσεις)
6.6
VirtualBrainInc

Hello, Thank you for posting a project here on www.freelancer.com. I have briefly checked the description, and I can deliver as per the requirements however I need us to discuss for more clarity on the details, deadlin Περισσότερα

$60 CAD σε 3 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
6.3
EbookWriter247

Hello, I have read your project description about Research Proposal of 300 words and essay of 2500 words. The research work will be on fasting seeking to explore the role of food and eating as a means of creating and Περισσότερα

$100 CAD σε 2 μέρες
(147 Αξιολογήσεις)
6.2
KatrinSmith

Hi, this is Katrin, a recent business management graduate from Imperial College London; currently, I am working as a full-time research assistant and as an academic writer. I have significant proficiency in Harvard, AP Περισσότερα

$100 CAD σε 3 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
6.1
Shawkat2012

Hi there, I have carefully read your project description and become highly interested in your project. Please note that I am a professional writer, editor and proofreader with years of experience. Besides, I am a Musl Περισσότερα

$150 CAD σε 3 μέρες
(117 Αξιολογήσεις)
5.8
izzo84

Dear Client Kindly award the assignment and be assured of: • Exceptional quality work • 100% original and plagiarism free work • Constant Communication • Prompt delivery I have 7 years experience in Academic, Περισσότερα

$100 CAD σε 3 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
5.8
iridescent2x15

I have read the description and I would like to work for you. For further details please inbox me. Thank you

$100 CAD σε 3 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.7
$155 CAD σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.5
shish1992

Hi there, I am a reputed and an experienced academic writer with excellent research skills. I am known for my quality and commitment. My profile and previous reviews by various employers is the greatest evidence for my Περισσότερα

$100 CAD σε 3 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
6.0
brookjones

Are you in search of a reliable, professional, and credible writer? Look no further since a qualified and competent writer is here at your service. Am a graduate in Software engineering, MBA in project management and a Περισσότερα

$111 CAD σε 3 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
5.6
McCaslin

Academic writing is created in many different forms, being utilized for a variety of different purposes. Most often it is used to fulfil the goal of educating a select group of people for whom the topic is relevant. Ac Περισσότερα

$115 CAD σε 5 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.9
DHardesty

Academic work is composed in a wide range of different structures, being used for an assortment of various purposes. Regularly it is utilized to satisfy the objective of teaching a select gathering of individuals for w Περισσότερα

$110 CAD σε 6 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.4
Sohaibkhann99

Hi, Doing research can be extremely hard when you do not know how to conduct a good research. Well if doing research is not one of your strength, I can help you. I studied International Business Management and every 1 Περισσότερα

$80 CAD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.8
vw8264426vw

Hi, I am an expert writer who have delivered a large number of writing projects using different referencing styles such as APA, MLA and Harvard. I have expertise related to SPSS and other statistical tools. My wr Περισσότερα

$111 CAD σε 3 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.3
JA2016

Dear client, I will follow instructions carefully & i promise to deliver high-quality works, plagiarism free work within the stipulated deadline. I guarantee satisfaction and am sure we will work together on your f Περισσότερα

$55 CAD σε 2 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.1
$155 CAD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.7