Ολοκληρωμένο

Rephrasing doc with 4000K words

Ανατέθηκε στον:

perthuniversity

hi i often work with ICT topics Relevant Skills and Experience juris doctor, [login to view URL] Proposed Milestones $100 USD - task

$100 USD σε 3 μέρες
(470 Αξιολογήσεις)
7.2

46 freelancers are bidding on average $95 for this job

ameenulhaq66

Hi,quality work along with turnitin report will be [login to view URL] of my work will be provided once you will contact me........................................... Relevant Skills and Experience consider my bid. Prop Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(1525 Αξιολογήσεις)
8.9
swiftcult22

A masters of computer science here. i can remove plagiarism with additional graphs and citations for you. 100% plagiarism removal guaranteed. get your assignment within 12 hours. thanks Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$88 USD σε 0 μέρες
(372 Αξιολογήσεις)
7.7
rozeny2k

Hi..295+ technical writing projects on IT topics. check my work history. Relevant Skills and Experience I'm the number one technical writer in IT topics. Proposed Milestones $155 USD - milestone

$155 USD σε 3 μέρες
(219 Αξιολογήσεις)
7.4
Haaly

Dear I can perfectly edit and rephrase the document. Could you please send me the details. Relevant Skills and Experience I also edit for overall wordiness, replace inappropriate words and eliminate spelling errors. Περισσότερα

$94 USD σε 3 μέρες
(269 Αξιολογήσεις)
7.1
$100 USD σε 3 μέρες
(229 Αξιολογήσεις)
7.3
onam0804

I have 6 yrs of experience in academic research & writing. I aim to deliver best quality reports on time. Client feedback/reviews of my past work say about it, please share project details. Relevant Skills and Experie Περισσότερα

$94 USD σε 3 μέρες
(133 Αξιολογήσεις)
6.8
zhkhan89

Hello, I can guarantee: • Original: plagiarism free and grammatically correct paper • Quality: get the job done right the first time • Efficient communication, quick turn around Relevant Skills and Experience I ha Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
6.7
abhijit1234

Hello sir, I am a full time content writer with experience in computer science. I have master's degree in computer science and I can finish this job perfectly. Relevant Skills and Experience Check out my live sample Περισσότερα

$80 USD σε 2 μέρες
(225 Αξιολογήσεις)
6.6
Naeem2011

I can do it with perfection, for sure. Feel free to hire my services and leave your worries behind :) Relevant Skills and Experience Perfect Research writer, editor, and proofreader Proposed Milestones $111 USD - For Περισσότερα

$111 USD σε 2 μέρες
(196 Αξιολογήσεις)
6.4
VirtualBrainInc

I have briefly read the description on research development, and I can deliver as per the requirements however I need us to discuss for more clarity on the details, deadline and budget as well. Relevant Skills and Exp Περισσότερα

$95 USD σε 3 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
6.4
Melodyswright

I worked for Canon Business Solutions for several years, so I have a computer background. I am a native English speaker from Canada with excellent English. Relevant Skills and Experience I taught communications for mo Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
6.0
sraheel340

I will rewrite your required 3890 words content for $100 to make it 100% unique means plagiarism free, Keeping the quality and sense of each sentence as you want. Relevant Skills and Experience 7+ years of experience Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
5.7
kemmydal

Hello there, thank you for reading ym proposal. I am a highly experienced copywriter who can rephrase your 3890 words paper professionally. I will ensure that all relevant information is kept. Relevant Skills and Expe Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
6.1
MaxFinley

Making keywords like natural is the name of the game in SEO, which is why I use them in headlines and in the main body of the article, efficiently bringing you more traffic and more repeat clients Relevant Skills and Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.6
$100 USD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.5
$100 USD σε 2 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.4
jamalagouram

A proposal has not yet been provided

$133 USD σε 5 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.6
$100 USD σε 2 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.7
$35 USD σε 3 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
5.0
MuneebAhmad906

I am a student who has been freelancing for three years. As you can see from my profile, everyone I have worked with was satisfied completely. I hope you give me a chance too. Relevant Skills and Experience I have bee Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(21 Αξιολογήσεις)
4.3