Ολοκληρωμένο

Rephrasing doc with 4000K words

Ανατέθηκε στον:

perthuniversity

hi i often work with ICT topics Relevant Skills and Experience juris doctor, [url removed, login to view] Proposed Milestones $100 USD - task

$100 USD σε 3 μέρες
(403 Αξιολογήσεις)
7.0

51 freelancers are bidding on average $95 for this job

ameenulhaq66

Hi,quality work along with turnitin report will be [url removed, login to view] of my work will be provided once you will contact me........................................... Relevant Skills and Experience consider my bid. Prop Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(1503 Αξιολογήσεις)
8.9
swiftcult22

A masters of computer science here. i can remove plagiarism with additional graphs and citations for you. 100% plagiarism removal guaranteed. get your assignment within 12 hours. thanks Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$88 USD σε 0 μέρες
(372 Αξιολογήσεις)
7.7
rozeny2k

Hi..295+ technical writing projects on IT topics. check my work history. Relevant Skills and Experience I'm the number one technical writer in IT topics. Proposed Milestones $155 USD - milestone

$155 USD σε 3 μέρες
(216 Αξιολογήσεις)
7.4
$100 USD σε 3 μέρες
(198 Αξιολογήσεις)
7.0
Haaly

Dear I can perfectly edit and rephrase the document. Could you please send me the details. Relevant Skills and Experience I also edit for overall wordiness, replace inappropriate words and eliminate spelling errors. Περισσότερα

$94 USD σε 3 μέρες
(251 Αξιολογήσεις)
7.0
abhijit1234

Hello sir, I am a full time content writer with experience in computer science. I have master's degree in computer science and I can finish this job perfectly. Relevant Skills and Experience Check out my live sample Περισσότερα

$80 USD σε 2 μέρες
(220 Αξιολογήσεις)
6.7
zhkhan89

Hello, I can guarantee: • Original: plagiarism free and grammatically correct paper • Quality: get the job done right the first time • Efficient communication, quick turn around Relevant Skills and Experience I ha Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(91 Αξιολογήσεις)
6.7
onam0804

I have 6 yrs of experience in academic research & writing. I aim to deliver best quality reports on time. Client feedback/reviews of my past work say about it, please share project details. Relevant Skills and Experie Περισσότερα

$94 USD σε 3 μέρες
(131 Αξιολογήσεις)
6.6
Naeem2011

I can do it with perfection, for sure. Feel free to hire my services and leave your worries behind :) Relevant Skills and Experience Perfect Research writer, editor, and proofreader Proposed Milestones $111 USD - For Περισσότερα

$111 USD σε 2 μέρες
(187 Αξιολογήσεις)
6.3
VirtualBrainInc

I have briefly read the description on research development, and I can deliver as per the requirements however I need us to discuss for more clarity on the details, deadline and budget as well. Relevant Skills and Exp Περισσότερα

$95 USD σε 3 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
6.4
kemmydal

Hello there, thank you for reading ym proposal. I am a highly experienced copywriter who can rephrase your 3890 words paper professionally. I will ensure that all relevant information is kept. Relevant Skills and Expe Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.1
sraheel340

I will rewrite your required 3890 words content for $100 to make it 100% unique means plagiarism free, Keeping the quality and sense of each sentence as you want. Relevant Skills and Experience 7+ years of experience Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
5.7
Melodyswright

I worked for Canon Business Solutions for several years, so I have a computer background. I am a native English speaker from Canada with excellent English. Relevant Skills and Experience I taught communications for mo Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
5.3
$100 USD σε 2 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.3
$100 USD σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.4
MaxFinley

Making keywords like natural is the name of the game in SEO, which is why I use them in headlines and in the main body of the article, efficiently bringing you more traffic and more repeat clients Relevant Skills and Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.3
$100 USD σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.6
Dashingwriter

Hi, I have relevant work experience of paraphrasing and editing the research papers and content on dissertations. Interested to work on this project and want to start right now on your approval. Relevant Skills and E Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
4.2
Zaini786

Hi I was wondering if its still available,however I have gone through the task requirements & am 100% capable of handling this technical paper within required deadline. Kindly send me the following information Prope Περισσότερα

$75 USD σε 2 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
4.9
jamalagouram

A proposal has not yet been provided

$133 USD σε 5 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.2