Κλειστό

Property Management Accountant to create our accounting system, then get paid to mentor users.

12 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $130 για αυτή τη δουλειά

rakeshwadhwani

Dear Valued Employer, I can add value to your project, by suggesting new ideas. I am fast and reliable. For further understanding why I am the right firm for your project, kindly check my profile, reviews, rating and Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
6.5
braincenter

I believe that my experience and skill in this background will prove to be of great help to you. Contact me to discuss more on the details

$155 USD σε 3 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
5.9
DTowns

Hello, I just saw that you need a writing project done. I am experienced at doing this type of projects. That being said, I'll be using scholarly sources and plagiarism free work. Just send me a message to che Περισσότερα

$60 USD σε 1 μέρα
(56 Αξιολογήσεις)
5.2
edgardiaz70

Hello. I am Edgar Díaz. I am Urban Planner With a MBA and Specialist in Project Management (PMI) I can handle many Financial, administrative, Econometric and Mathematical softwares (MSProject, Primavera, Simul8, Excel, Περισσότερα

$100 USD σε 4 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.0
$35 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.2
outsourcingeuro

Hi, We have a team of expert UI/UX designers and product managers with 6 years of experience in the following skills Accounting, Finance, Management, Project Management, Research Writing. I would like to have an opport Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
Cajpyadav

I m an experience ( in Real State business during my 3 year articleship) practicing chartered accountant of India & I have team to handle your project smoothly along with quality within cost. I m very suitable candida Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$222 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
karnanimayank

I am a Accountant with more than 5 years of professional experience in the fields of Accounting, Finance, Bookkeeping, Budgeting, Forecasting, Management Accounting and Auditing. I am looking forward to helping you in Περισσότερα

$133 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
JLDC

My 6 years experience on Property Management particularly under Finance and Accounting on Supervisory and Managerial position makes my contribution to your accounting software a great asset. My expertise is on Res Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Xolomonstrides

I am a certified accountant, I have set up accounting systems for various companies. I have an advance knowledge on the use of Ms excel, intuit QuickBooks and sage evolution. I am currently building my own ERP, because Περισσότερα

$138 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0