Κλειστό

Proofread Something

I have a 200-pages PhD thesis on the topic of government, citizen engagement, and technologies. I need proofreader(s) who are English native speaker(s) to proofread the thesis in 24 hours. It's tight turnaround but I hope I can get the help needed.

Δεξιότητες: Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Βιβλίων, Διόρθωση, Research Writing

Δείτε περισσότερα: what does proofreading marks mean, proofreading meaning in malayalam, proofread in a sentence, proofread or proof read, what does proof reading mean, i proofread past tense, proofread meaning in hindi, proofread synonym, proofread something i am a owner, help-write-proofread-something-12095022/, how much does it cost to proofread 18000 words, how long does it take to proofread 150 pages uk, ttranslate something and proofread, proofread something, proofread something native speaker for proofreading script

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Cork City, Ireland

ID Εργασίας: #15260068

83 freelancers are bidding on average €305 for this job

happymarli

Hi, 1 day is not enough if you are looking for quality work. Let me proofread your thesis for you. Relevant Skills and Experience I have experience working on a lot of thesis. A link to my professional portfolio is pr Περισσότερα

€927 EUR σε 7 μέρες
(2305 Αξιολογήσεις)
9.0
ProWriterHalDog

Hello First of all, please note that my bid is just a placeholder bid on order to write to you. It is difficult to provide a fee based on the number of pages as references are not proofread and there could be 100 Περισσότερα

€157 EUR σε 1 μέρα
(628 Αξιολογήσεις)
7.8
alicejax

Hey, I hope you are doing good. I would like to help you in your project. I am PhD qualified writer and have specialization in writing articles, content writing. Relevant Skills and Experience I think I’m the Περισσότερα

€1555 EUR σε 3 μέρες
(168 Αξιολογήσεις)
7.4
€750 EUR σε 5 μέρες
(304 Αξιολογήσεις)
7.5
€463 EUR σε 3 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
7.6
Haaly

Dear LongPham, I can perfectly edit and proof read the thesis. I Will edit and proofread the document to make it more professional and grammatical error free. Relevant Skills and Experience I can correct gr Περισσότερα

€263 EUR σε 3 μέρες
(249 Αξιολογήσεις)
7.0
PhDWriting

I deliver high quality, original papers designed to deliver the results you desire. Comprehensively researched, grammatically accurate papers provided to your schedule, no matter the style required. Relevant Skills an Περισσότερα

€1111 EUR σε 3 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
6.8
Omniya

A proposal has not yet been provided

€66 EUR σε 3 μέρες
(333 Αξιολογήσεις)
7.0
sanaaomrany

Hello; To go to our point, I’ll produce highest quality within the given deadline, while maintaining best standard. Timeframe: 20-24hrs. Relevant Skills and Experience Polishing papers is one of my best competitive sk Περισσότερα

€250 EUR σε 1 μέρα
(247 Αξιολογήσεις)
6.9
Valuesolutions

Hello, how are you? I have read the details provided, but please contact me so that we can discuss more on the project. I don't outsource like most people do ensuring quality work on time Relevant Skills and Experien Περισσότερα

€210 EUR σε 1 μέρα
(185 Αξιολογήσεις)
7.0
KreativeTeam

I believe to be a perfect fit for your project. Relevant Skills and Experience I have the required skills and experience in this domain, having 4 years of experience in academic writing, content writing, proofreading Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(241 Αξιολογήσεις)
6.8
Steenbergen

"My editing and proofreading services include: - Meticulously reworking content for grammatical accuracy - Reducing wordiness - Providing a consistent voice " Relevant Skills and Experience "Smoothing transitions b Περισσότερα

€250 EUR σε 1 μέρα
(69 Αξιολογήσεις)
6.5
skylerphd

Hello friend, welcome with your project. I have checked your requirements on this proofreading task and confident to deliver a high-quality plag free [url removed, login to view] reply to discuss more on your project. Also, provide th Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
6.3
raikhan562

I'm a freelance copywriter, editor and proofreader with a real client-focused attitude.I can proofread and edit up to 100,000 words and return it within 24 hours. My work will include thorough and professional correct Περισσότερα

€222 EUR σε 1 μέρα
(93 Αξιολογήσεις)
6.4
jw010699

Hello, What is the topic of your thesis? I would be interested in proofreading 50 pages for you. Relevant Skills and Experience I’m a professional proofreader with 36 years of experience, which includes proofrea Περισσότερα

€100 EUR σε 1 μέρα
(131 Αξιολογήσεις)
6.3
Ezinewriters

Sir, I have gone through your project description and everything is quite clear to me. I am a very proficient and experienced writer. Relevant Skills and Experience Coincidentally, I am a freelancer with strong backgr Περισσότερα

€60 EUR σε 1 μέρα
(231 Αξιολογήσεις)
6.5
amybrownthatsit

Hey, I have gone through your project details on this proofreading task. but its not clear enough. Can you please elaborate the topic a little more? Please feel free to contact me if you would like to see samples or if Περισσότερα

€1111 EUR σε 3 μέρες
(147 Αξιολογήσεις)
6.5
vinita1804

Hi, I am up for editing and proofreading your thesis and submit within 24 hours as you have asked. Relevant Skills and Experience All edits will be made using 'track changes' feature of MS Word for you to check and a Περισσότερα

€250 EUR σε 2 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
6.4
Kiruirobert

Hi there, I am a proficient writer with an impeccable understanding of the English Language and experience in research writing and fast turn-around in editing and proofreading. Do hire me for quality. Relevant Skills Περισσότερα

€150 EUR σε 3 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
6.0
topacademictutor

HI, My friend, I have seen and understood your request clearly. I can assure you perfect work as I have all the skills to do this particular task. Relevant Skills and Experience I have relevant skills for this job, yo Περισσότερα

€30 EUR σε 3 μέρες
(171 Αξιολογήσεις)
6.3