Κλειστό

Onderzoek Schrijven

18 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €145 για αυτή τη δουλειά

JonnaNueros121

My forte is academic writing, business writing, making business plans and financial research/analysis. Don't take my word for it.. go through the feedback left by the numerous satisfied clients :) 100+ successful proje Περισσότερα

€200 EUR σε 3 μέρες
(605 Αξιολογήσεις)
8.0
€246 EUR σε 5 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
6.4
PhDWriting

I offer a quick, accurate and effective editing service that produces the results you need, delivering grammatically perfect, easy to read results that retain the style and tone you set. From the US, I am a native Eng Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
6.4
€250 EUR σε 3 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
6.3
suyashdhoot

Hi I am PhD in Science and have 7 years of research and writing experience. I have worked on PhD level thesis projects, published papers in peer reviewed journals and have also worked with several companies on creating Περισσότερα

€250 EUR σε 3 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
6.2
hinahanif15

Greetings,  I am BS-CS graduate having majors in Software Engineering. I have knowledge of IT and its application thus can write excellent report fulfilling the requirements of this report. All work will be done on t Περισσότερα

€60 EUR σε 3 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
5.5
sadafmgh

Greetings I am an experienced academic and research writer with excellent writing skills. I am an editor and proofreader and I can assist you with your projectI have MBA in HRM and Marketing and I have experience in Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(193 Αξιολογήσεις)
6.0
Jasmine64

I am a seasoned proofreader and editor with over 6 years of experience. Please take a look at my profile for my reviews. Many thanks Jasmine

€100 EUR σε 2 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
5.5
Transolution247

Hey, Your request to write a report seems interesting especially as you need . This makes understanding the assignment easier and workable. I will submit a professionally written report, but the other details such as Περισσότερα

€100 EUR σε 5 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.4
charliecoombes

I am an expert writer who will go over your document with a fine tooth comb and ensure that it is grammatically correct and written in the appropriate style for your audience. I am a native speaker (English) with nothi Περισσότερα

€39 EUR σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.2
Zestures

Looking for a best writer for your work? well, you've arrived on a perfect proposal. Being a platinum level ezine author and a top level fiverr articles seller i assure you the quality would be the best. I have 9 years Περισσότερα

€88 EUR σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.2
sixpl

Hello, I have done my Bachelors in Computer Science Engineering and MBA in Marketing. I can complete your academic assignment on time. I have completed 1200+ assignments in marketing, entrepreneurship, strategy, hum Περισσότερα

€177 EUR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
GaronHelton

Hello, I understand that a copy and paste article may need to undergo several modifications for it to pass copyscape. I will modify, edit proofread and re-write the article to meet the required specifications. I will Περισσότερα

€100 EUR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.9
yussuf782013

Being an academic, with a PhD in computing (from UK) and having extensive experience writing, reviewing and publishing research papers, I am looking forward to bring in

€55 EUR σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
1.1
lorengs

Good afternoon. I am a translator, proofreader and editor with technical background and 6 years of experience. I offer fair rates and quick turnaround and have extensive knowledge of legal, business and finance related Περισσότερα

€77 EUR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
voblat

I will provide a quick, accurate and effective editing services, ensuring grammatical accuracy, easy to read results that retains your style and desired tone. From the UK with a BA in English Literature. Proficient Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nramya11

Greetings! I have a PhD in Chemical Physics and substantial experience in research and scientific writing. Please let me know if you wish to discuss further. Best regards, Ramya

€250 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ThiviLoges123

Hello, I have an experienced editor and proofreader, with a BSc in Biomedical Science and MSc in Molecualr Biology, and can check all spellings and other mistakes.

€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0