Κλειστό

Demos Kratos - People Power

I would like to narrate for a writer to script. The scope of my ideas can also be supplied in the form of multiple quotations, from myself and others, others would have to be referenced normatively. this book will be an Historical, Bio-Graphical, Scientifical, Philosophical Book. I would appreciate a writer who appreciates historical, bio-graphical, scientifical, philosophical factual content. I am a Managing Director of a Mutli- Cooperate, with offices in Pretoria, South Africa. This book though is a virtue of my past 11 years of Theological Studies. The writer must allow the nature of factual content to dominate the mind. P.S Science in the manner of ability to grasp (or desire to grasp) scientific content (physics, chemistry, biology).

Ικανότητες: Research Writing, Article Writing, Δημιουργική Συγγραφή, Ιστορικό, Επιστημονική Έρευνα

Σχετικά με τον Πελάτη:
( 0 αξιολογήσεις ) Pretoria, South Africa

Ταυτότητα Εργασίας: #33707492

3 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $50/ώρα για αυτή τη δουλειά

revival786

Greetings! I'm a professional in providing high quality writing service. I have been working for over 13 years. I have more than 600 satisfied customers. I stand in the top freelancers of this site. I offer 100% origi Περισσότερα

$50 USD / ώρα
(391 Αξιολογήσεις)
7.7
(20 Αξιολογήσεις)
4.1
Koki1216

Hello? I have read your description. I can provide the great result that you are asking for as I have rich experience in here. Could you please open your chat box for me? Let's get a great result together. Thanks. Koki

$50 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0