Ολοκληρωμένο

case study Planning of a new Terminal

Planning of a new Terminal

Imagine the following situation:

Your company wants to open an intermodal terminal and

commissions you to carry out the planning for this as

project manager. You must define the location for the

terminal and justify the location as well as name the

opportunities and risks involved.

‒ Create a project plan

‒ Create a project team

‒ What resources will be needed for operations?

‒ Calculate CAPEX

‒ Calculate OPEX

‒ Calculate the break even point

Ικανότητες: Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση, Συγγραφή Αναφοράς, Τεχνική Συγγραφή, Μηχανολογία

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Saddle brook, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #32666703

Ανατέθηκε στον:

sdk2788

Please note: If by any chance, this project is deleted, do not worry & open my profile. Once there, click on Hire me. After that, we can discuss and if everything suits you, I can go ahead and work on your research pro Περισσότερα

$190 USD σε 2 μέρες
(1976 Αξιολογήσεις)
9.4

44 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $108 για αυτή τη δουλειά

Haaly

Hey I am interested in working on the project you posted. I have extensive experience of working on such projects. I deliver quality and commitment. You can see my reviews as well. Thanks

$140 USD σε 5 μέρες
(463 Αξιολογήσεις)
8.0
zohaab85

Hi! I am a professional and an experienced writer and I am sure that I can easily assist you in this task of Planning of a new Terminal. I will read and examine the case thoroughly. Take notes, highlight relevant fac Περισσότερα

$175 USD σε 4 μέρες
(375 Αξιολογήσεις)
8.2
(362 Αξιολογήσεις)
7.9
assignsolver

case study Planning of a new Terminal I have read and understood all your project details and I feel my self the best candidate to complete this project with 100% accuracy. I have vast amount of experience in this Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(1112 Αξιολογήσεις)
7.8
(50 Αξιολογήσεις)
7.2
coolwriter30

Hi, I believe that you are in the right place. I wish to pledge my top notch experience in conducting research in a bid to provide flawless work. After going through the project description, I believe that I can be of Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(413 Αξιολογήσεις)
7.7
arwamoizds

Hi I am an experienced research writer, I have written technical reports, research papers, thesis, literature reviews, essays etc. I always deliver high-quality projects that are 100% original, free from plagiarism, i Περισσότερα

$150 USD σε 4 μέρες
(178 Αξιολογήσεις)
7.2
GradeEssaysWrite

I am a PhD writer with 6-7 years of experience and can deliver QUALITY notes IN YOUR DEADLINE. I have worked on several similar projects of research writing, and can deliver quality to tight deadlines. you can see of o Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(354 Αξιολογήσεις)
7.0
(235 Αξιολογήσεις)
7.2
liveexperts123

Hi there,I'm biddin on your project "case study Planning of a new Terminal"Business Analysis, Technical Writing, Research Writing, Engineering and Report Writing Planning of a new Terminal Imagine the following situat Περισσότερα

$250 USD σε 4 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
6.8
(162 Αξιολογήσεις)
7.2
(254 Αξιολογήσεις)
6.9
HelpingHut

case study Planning of a new Terminal After reading your project details, I feel, I am the best option for you to fulfill this project with 100% perfection. I am working in this industry since 2014 and I have served m Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(500 Αξιολογήσεις)
6.9
Expertshut

I have a Master’s degree and experience of more than 5 years in this industry. You can see an example of one of those projects in my portfolio here: https://www.freelancer.com/u/expertshut I can generally write 10-15 Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(579 Αξιολογήσεις)
6.9
citijayamala

1. I am an expert in writing case study Planning of a new Terminal as per your requirement. 2. I read your project description and I am sure that I can handle your project. 3. Also an expert in Research writing, re Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(218 Αξιολογήσεις)
7.1
anumali0987

Hey, I can help you with writing case study. Please award me the project so that I can start working on it. Regards, Soha

$30 USD σε 1 μέρα
(215 Αξιολογήσεις)
6.8
daniyal3214

Hello, I will be glad to assist you with that. I am an experienced Financial Analyst and Business Management expert holding years of experience in Financial Analysis, Financial Modeling and Corporate Finance. Lets disc Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(156 Αξιολογήσεις)
6.6
writingstudio22

Hello, I have read through the details of the job and am very much interested in working with you. Being a professional and experienced writer I can provide quality work as per requirements. The work will b Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
6.2
Stopsolution

case study Planning of a new Terminal I am a professional MBA writer with more than 7 years of experience in every field of writing. I did thousands of projects with 100% accuracy and on requirements, My promises incl Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(165 Αξιολογήσεις)
5.9
hassanarshad92

Hi there, Being a professional and experienced academic writer, I would love to assist you to complete your case study assignment, where I will address all the objectives as per the case study guidelines. Please mes Περισσότερα

$150 USD σε 5 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.0