Κλειστό

Academical research CSR

57 freelancers are bidding on average $40 for this job

Rachaelray

EXPERT IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Relevant Skills and Experience Completed 100 similar projects Proposed Milestones $70 USD - bid

$70 USD σε 3 μέρες
(1216 Αξιολογήσεις)
8.4
JonnaNueros121

I am an academic and informational text specialist with more than 7 years of experienced. I am passionate about helping clients communicate through clear, excellent copy. Relevant Skills and Experience I pride myself Περισσότερα

$95 USD σε 3 μέρες
(647 Αξιολογήσεις)
8.1
crispwriter

Academical research CSR Relevant Skills and Experience Academic Writing, Report Writing, Research, Research Writing Proposed Milestones $80 USD - .

$80 USD σε 2 μέρες
(298 Αξιολογήσεις)
7.5
$25 USD σε 1 μέρα
(368 Αξιολογήσεις)
7.4
erinkennedy

Hello, I have read the job and I would be pleased to put my higher education and freelancing career in achieving your project goals perfectly as you deem according to the agreed required quality. Relevant Skills and E Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(345 Αξιολογήσεις)
7.6
$60 USD σε 1 μέρα
(770 Αξιολογήσεις)
7.5
Sadya

I will provide well researched, original quality academic writing that is grammatically accurate that meets the instructions. You will receive a professional service that meets deadlines. Relevant Skills and Experienc Περισσότερα

$105 USD σε 3 μέρες
(227 Αξιολογήσεις)
7.3
TOPessayswriter

Hello, kindly let me start working on your order, I promise to deliver quality and original work within the stipulated time. Thank you Relevant Skills and Experience Hello, kindly let me start working on your order, I Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(349 Αξιολογήσεις)
7.2
sanaaomrany

Good Morning! As you can notice, my offer is for writing on CSR, as requested, only within 40 hours. Relevant Skills and Experience Based on my skills and experience, I’ll work on yr report from the position of being Περισσότερα

$39 USD σε 2 μέρες
(251 Αξιολογήσεις)
6.9
Amit222

Hello, don't go too far in search of a highly experienced writer.I am academic writer with years of experience writing reports, Dissertation, PhD level different types of university-level essays. Relevant Skills and E Περισσότερα

$70 USD σε 2 μέρες
(181 Αξιολογήσεις)
6.8
amybrownthatsit

Hey there! welcome with your project. I have checked your requirements on this research work and confident to deliver a high-quality plag free paper. Please reply so that we can discuss more your project. Also, provide Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(130 Αξιολογήσεις)
6.4
khnh55

I have good knowledge of Corporate Social Responsibility and I can handle any nature of work in this area. Also, I would like to mention that I'm comfortable with research on reporting of CSR in finance and accounting Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
6.4
$50 USD σε 1 μέρα
(122 Αξιολογήσεις)
6.5
$50 USD σε 1 μέρα
(182 Αξιολογήσεις)
6.2
kawlaelsari

Hi, I am a British academic writer based in the UK. I can assist you with writing 1997 words on Corporate Social Responsibility. Please check my 5 star rating and contact me to discuss this further. Relevant Skills an Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(71 Αξιολογήσεις)
6.1
VirtualBrainInc

I have briefly checked the description on research development, and I can deliver as per the requirements however I need us to discuss for more clarity on the details, deadline and budget as well. Relevant Skills and Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(88 Αξιολογήσεις)
6.3
bima022

Hello! I have read the instructions and I would like to assist in accomplishing this project. My years of professional writing will assist me provide the best. Relevant Skills and Experience Proper grammar and phrasin Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(110 Αξιολογήσεις)
6.1
$25 USD σε 1 μέρα
(112 Αξιολογήσεις)
6.0
muiguevans

writing a research work on CSR ( corporate social responsibility) Relevant Skills and Experience am an experienced research writer with a master in marketing thus i can comfortable work on this project Proposed Mi Περισσότερα

$47 USD σε 1 μέρα
(127 Αξιολογήσεις)
5.9
citijayamala

Expert in CSR and done many Academic writing, research reports, essays and advance essays. Have done may dissertations, and many academic project. Can complete on time with good quality and on time. Relevant Skills Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(83 Αξιολογήσεις)
5.8