Ολοκληρωμένο

Academic writing

Looking for some one with ability to write 3-4 pages scholarly / academic paper. First language English speaker/writer. Please not random bids. This can be long term job if quality of work is acceptable.

Ικανότητες: Διαχείριση, Research Writing

Περισσότερα: hire long term articles writing india, long term writing, long term project in academic work, long term article writing, content writing long term , writing academic business plan, scientific writing academic writing, writing academic research project, writing academic article software, writing academic profile, writing articles long term getafreelancer, writing academic story, writing academic report case studies, writing academic proposal, writing academic companies experience, technical writing academic writing, paying long term article writing websites, long term writing jobs, long term writing job, long term seo work website

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 10 αξιολογήσεις ) Calgary, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #13061747

Ανατέθηκε στον:

brookjones

Are you in search of a reliable, professional, and credible writer? Look no further since a qualified and competent writer is here at your service. Am a graduate in Software engineering, MBA in project management and a Περισσότερα

$25 CAD σε 1 μέρα
(75 Αξιολογήσεις)
5.4

52 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $56 για αυτή τη δουλειά

$54 CAD σε 1 μέρα
(596 Αξιολογήσεις)
8.1
dmjuma

Hello, I have great knowledge in academic writing as I have been working as a graduate tutor and academic writer for the last seven years. I will be beneficial to you as I have proved to be trustworthy and dependable Περισσότερα

$40 CAD σε 3 μέρες
(1037 Αξιολογήσεις)
8.4
DRIsaac

I am well versed in content and academic writing. I have a unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an ai Περισσότερα

$45 CAD σε 1 μέρα
(989 Αξιολογήσεις)
7.8
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$55 CAD σε 1 μέρα
(605 Αξιολογήσεις)
8.0
$60 CAD σε 1 μέρα
(275 Αξιολογήσεις)
7.4
$30 CAD σε 1 μέρα
(730 Αξιολογήσεις)
7.5
movita1

5 Reasons to Hire me I am a lecturer and an experience academic writer. Through my 6+ years of writing experience, I have developed a clear understanding as to what my clients want from a professional academic write Περισσότερα

$55 CAD σε 2 μέρες
(219 Αξιολογήσεις)
6.9
Sadya

Hey, If you want your assignment to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very Περισσότερα

$60 CAD σε 2 μέρες
(193 Αξιολογήσεις)
7.2
rifamorejo

I did graduation from Middlesex University and worked for five years as a research analyst in different multinational companies. Currently I am doing PhD and providing consulting services to students for academic proje Περισσότερα

$50 CAD σε 3 μέρες
(172 Αξιολογήσεις)
6.8
alicejax

Hello Hope you are doing well. I can help you in writing academic paper of 4 pages. I have done with various thesis and dissertations for my clients. I will also provide you plagiarism report. I would like to see Περισσότερα

$80 CAD σε 1 μέρα
(110 Αξιολογήσεις)
7.0
RafNancy

Being an experienced academic writer and well researcher. I am 100% confident I can do this project perfectly. I have already written PhD and Masters Level Paper for UK and US Students and I can easily work on it. I am Περισσότερα

$40 CAD σε 1 μέρα
(382 Αξιολογήσεις)
7.4
freelancerneyer

I have read the guidelines of your work, i believe i can provide you with the best quality of work you are anticipating from this [login to view URL] give me a chance to show you the best i can do at your service.

$40 CAD σε 1 μέρα
(390 Αξιολογήσεις)
7.2
amiablewriter

Hi, With reference to your proposal, I UNDERSTOOD YOUR REQUIREMENTS. As a professional writer who has written several essays on HEALTH, POLITICS, PSYCHOLOGY, BUSINESS, AGRICULTURE, AND TECHNOLOGY, I can write using st Περισσότερα

$50 CAD σε 1 μέρα
(176 Αξιολογήσεις)
6.6
assignmentstore

Hi I am Jennifer I have read your project details. I will write 4 pages academic paper for you related to your topic. Please message me to discuss further details. I can share my samples with you.

$100 CAD σε 1 μέρα
(147 Αξιολογήσεις)
6.9
$60 CAD σε 1 μέρα
(125 Αξιολογήσεις)
6.5
bigsamisgood

Hi, I have read through the requirements for this project and as a highly experienced and versatile academic writer, I want to assure you that I will provide you with top-notch and non-plagiarized paper. I am also Περισσότερα

$35 CAD σε 3 μέρες
(221 Αξιολογήσεις)
6.6
Hoffman24

Hi, Being informative and clearly stating arguments are the focuses of academic writing. While it has no intent to be entertaining because it is a fact-finding document, you need it to be written in an interesting, ye Περισσότερα

$133 CAD σε 5 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
6.1
Freelancersedo

Dear client? I have read and understood what the academic writing project needs. I have a lot of writing experience since am a native English speaker. I will deliver quality work and in time if awarded. My charges are Περισσότερα

$45 CAD σε 1 μέρα
(160 Αξιολογήσεις)
6.1
$25 CAD σε 1 μέρα
(94 Αξιολογήσεις)
6.1
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$40 CAD σε 1 μέρα
(89 Αξιολογήσεις)
6.1