Ολοκληρωμένο

Write a Report on Uniqlo

Ανατέθηκε στον:

Zarinaali

We have decided on the agreed amount so i am changing my bid so employer can award the project. kindly change by bid on system.

$100 SGD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.4

28 freelancers are bidding on average $93 for this job

Rachaelray

Hi. I am Rachael and I would like to help on your project. I always go an extra mile to ensure: • Strict adherence to client instructions • Timely delivery of projects. • Plagiarism free paper with an accompany Περισσότερα

$100 SGD σε 3 μέρες
(819 Αξιολογήσεις)
8.2
writerforum91

Hi I am Monica I have read your project details.I will provide you analysis on clothing brand Uniqlo. Please message me for more details

$147 SGD σε 3 μέρες
(301 Αξιολογήσεις)
8.0
mungaiwamukui

Dear Sir/ Madam, I have reviewed your project requirements and am ready to assist. Am offering the best quality available services according to your budget. I have over 6 years of Research experience and project writ Περισσότερα

$70 SGD σε 3 μέρες
(382 Αξιολογήσεις)
7.1
NoelReubenMuturi

Hello, I am Noel. I have read your brief; you need assistance with writing your report. I am an experienced freelancer and a proficient researcher. I am an expert in diverse disciplines and endeavor to offer a personal Περισσότερα

$65 SGD σε 3 μέρες
(273 Αξιολογήσεις)
7.4
freelancerneyer

I have read the guidelines of your work, i believe i can provide you with the best quality of work you are anticipating from this [login to view URL] give me a chance to show you the best i can do at your service.

$60 SGD σε 2 μέρες
(331 Αξιολογήσεις)
7.1
$100 SGD σε 1 μέρα
(157 Αξιολογήσεις)
6.9
bkabubi

I am a proficient writer with 24 hours customer support and willing to work within your budget. I hold a Masters in Business administration (finance & economics), Bachelor in Business Information Technology, CFA & ACC Περισσότερα

$70 SGD σε 1 μέρα
(308 Αξιολογήσεις)
6.7
onam0804

Hi I have five years of experience in academic and content writing. I have completed several articles, blogs, descriptive writings, company profiles, website content etc. with best quality and on time. I am an MBA pos Περισσότερα

$94 SGD σε 3 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
6.5
Amit222

Hello Sir, don't go too far in search of a highly experienced academic writer.I am academic writer with years of experience writing reports, Dissertation, PhD level research paper,Literature Review, Business Plan, Fina Περισσότερα

$150 SGD σε 3 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
6.5
sanjibsahanew

Hi I would like to work for you. I will provide highly credible report with my senior level experience. You may validate my profile which is also verified in Freelancer with highest trust score 100%. You may look Περισσότερα

$150 SGD σε 7 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
6.4
Valuesolutions

Hello, contact me for high-quality work delivered on time. I will work on your paper personally since I do not outsource some of the writers will outsource your document which might delay the delivery time, this guaran Περισσότερα

$55 SGD σε 2 μέρες
(132 Αξιολογήσεις)
6.7
movita1

Hi, I am in HRD United Nations and a professional academic writer; seek to establish a mutually beneficial working relationship with you. I have 6 years writing experience at the University level. In addition to th Περισσότερα

$30 SGD σε 3 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
6.1
RAHEL198

Hello My name is Rahel. I am 100% sure that I will meet your expectations. I am a creative and recursive writer, who is able to grasp the reader’s attention. I write with the heart, but in a concise and clear mann Περισσότερα

$30 SGD σε 1 μέρα
(83 Αξιολογήσεις)
5.9
kabbylinks

Hello.. I am result oriented and highly versatile professional writer with 10+ years of experience. Satisfaction is my top Priority. I have written hundreds of Academic Writing, Technical and Report Writing, Business Περισσότερα

$77 SGD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.5
importworld

>>>> Dear SIR/Madam! Ready to assist you with HIGH QUALITY+ ON TIME DELIVERY >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> please contact in CHAT regards, BESS

$30 SGD σε 2 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
5.6
lazarjaric

Worked as financial controller for FMCG company. Main duties were reporting and budgeting on company level. Also have done number of academic and business analysis and articles. I can finish your project within two day Περισσότερα

$111 SGD σε 2 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.2
$120 SGD σε 5 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.4
IdealAftab

Hello I am an experienced article and academic writer. Education: I have done MS in Textile Engineering and Masters in English. Experience: I am doing academic assignments from more th Περισσότερα

$30 SGD σε 3 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.2
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.0
$46 SGD σε 2 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
4.6