Κλειστό

write a marshmallow experiment on a video. $60

11 freelancers are bidding on average $89 for this job

bkabubi

I hold a masters in business administration majoring in finance and accounting, BBIT, CFA and over seven years experience in research

$61 USD σε 1 μέρα
(283 Αξιολογήσεις)
6.7
$155 USD σε 3 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
5.8
$155 USD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.2
$60 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
3.7
Dorthy24

Hello, Report writing requires the highest level of professionalism. It demands a good knowledge of the report topic, alongside an efficient research of the given report topic. Being a professional writer for over a v Περισσότερα

$60 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.7
Steve2323

Hello, I have just gone through your request for a report. I will report only facts and trusted information to make the report relevant for the intended purpose. My writing allows readers to beautifully informed on a Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.1
NancyTBL

My area of expertise is non-fiction, research-based writing. Your project details does not talk much about the title. Can you please elaborate the topic a little more? Better if you click the chat option. As I am new Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Devizz

Hi, Reports communicate information which has been compiled as a result of research and analysis of data and of issues. Reports can cover a wide range of topics, but usually focus on transmitting information with a c Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$88 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
parthapaul0001

Hi, I read your description properly and I am able to do this. I agree with your budget. Thanks..........

$60 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0