Ολοκληρωμένο

what i'm I doing as a part of research presentation on the topic " cloud computing"

Ανατέθηκε στον:

$15 USD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
4.7

9 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $28 για αυτή τη δουλειά

charleslimnet

Hello, I am a committed writer, who believes in quality and excellent performance. I possess exceptional skills in writing case studies, essay, literature review, research, thesis, and dissertation. I guarantee you pla Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(103 Αξιολογήσεις)
5.9
WritingCop

Dear client, I have read your job post carefully, and I felt interested in doing it because have written +2500 papers on a similar subject. I can deliver the paper on time, with 0% plagiarism and can assure You 100% SA Περισσότερα

$14 USD σε 1 μέρα
(35 Αξιολογήσεις)
4.7
$30 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.4
$35 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.0
sadaqatali408

Hi Thanks for the opportunity I have read all the details of your project and I am fully capable to deliver you this project with 100% satisfaction, creativity and plagiarism free. However, I want to tell you that I a Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
1.2
Attesam777

Respected client I am writing in response to your job offer. i can do you work feel free to contact me Thanking you for your time and looking forward to hear from you. Attesam Ahmad

$25 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DdHardy

Hi Are you looking for quality writer? Look no further! I do not compromise with quality. My content wil be unmatched & free feom pilagirasm. A specialized writer at your service, determined to provide you quality con Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0