Κλειστό

Help me write something -- 3

16 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $38 για αυτή τη δουλειά

NoelReubenMuturi

Hello, I am Noel, a proficient statistician. I am proficient in statistical analysis and statistical software such as Excel, SPSS, and R Statistics. I am qualified to take up the project and would love to speak with yo Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(239 Αξιολογήσεις)
7.3
$25 AUD σε 1 μέρα
(177 Αξιολογήσεις)
6.3
$25 AUD σε 1 μέρα
(73 Αξιολογήσεις)
5.7
$30 AUD σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.3
$25 AUD σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.0
Hoffman24

"Hi, If you need a detailed and accurate report, look no further. I am an experienced writer with extensive research experience who excels in providing clear and accurate accounts in report form. With technical writin Περισσότερα

$70 AUD σε 2 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.5
sumbali

I'm an Engineer in Statistics and Applied Economics, i've got many skills and expertise that will allow me achieving perfectly all the projects and assignments because my priority is your satisfaction I am a master of Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.5
$25 AUD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
$30 AUD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.9
DHardesty

Report writing requires excellent research, fact check, preciseness, and the ability to make something understandable to someone with little knowledge on the subject and come away knowing more. The structure of a repor Περισσότερα

$40 AUD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.5
iGTTech

Hello, I have understood your requirements for the writing task • I have been writing content for over 4 years and II work best when I completely understand my employer`s expectations. As a Content Writer with more th Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.7
GroupRH

Hi Dear ! I am seeing your project and i thought i am the most specific and suitable person for it. Your Project is simply related to my interest. I have the best reviews in this skill. Your content will be Mat Περισσότερα

$10 AUD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0
$50 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
GaronHelton

Hello, I have just gone through your request for a report. I will make all the necessary research and descriptions to validate the report. I will report only facts and trusted information to make the report relevant Περισσότερα

$100 AUD σε 4 μέρες
(1 Κριτική)
2.8
$55 AUD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
writingorders365

Hey , Greetings! My name is Joseph, a renowned freelance content creator. I read with a lot of interest your job posting for "Help me write something -- 3", and I believe I’m a great fit for it. Your projects interest Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0