Κλειστό

Business brief

50 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $137 για αυτή τη δουλειά

writerforum91

Hello there, I will provide you with a business brief for your banking platform. I will write all the essentials required in the brief and will follow your instructions. I have been working on such projects for the pa Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(390 Αξιολογήσεις)
8.2
alicejax

Hi, I can help you to write business brief for banking platform project. I have written hundreds of briefs on various topics. I hold a PhD degree and have experience of more than 6 years of writing. I am a professiona Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(224 Αξιολογήσεις)
7.7
assignmentstore

Hi, This is Jennifer and I will assist you in writing a Business brief for a Banking Platform. I will also share some of my previous work with you so that you can have idea of my Writing skills. Assigning your pro Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(232 Αξιολογήσεις)
7.5
freelancerneyer

I will assist you handle this task I have skills in Business Analysis, Business Plans, Business Writing, Finance, Report Writing

$155 USD σε 3 μέρες
(395 Αξιολογήσεις)
7.3
SwellAccounting

Dear Employer, Highly advanced Finance and Excel modeling skills, coupled with my forte in building complex forecast models enable me to perform investment bank grade analysis, leading to professionally prepared fina Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
7.1
erinkennedy

Hello, I have prepared many high level and Professional Papers and I would like to use my experience to serve you better. I'm really interested in the project since it's my area of expertise. Kindly share more deta Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(172 Αξιολογήσεις)
7.1
charleslimnet

Dear esteemed client, I possess exceptional business writing skills and experience. I have successfully completed over 2000 related projects and the responses are positively overwhelming as you can see from my reviews Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(282 Αξιολογήσεις)
7.1
mercymuiruri

Hi there! I have read through and perfectly understood the available instruction for your project. My diverse skill set perfectly matches the project. It is my strong belief that you will be a very happy client afte Περισσότερα

$45 USD σε 3 μέρες
(286 Αξιολογήσεις)
6.7
plane4you

Hello dear, I hope you are good,  I have the experience to influence a decent business plan for a Banking platform project. I have seen your task de Περισσότερα

$120 USD σε 2 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
6.5
topacademictutor

Hi. i will help you to write a brief business plan for your banking platform project. Please share details with me. I feel, I would be the best choice for this project. Please open messenger and send me complete detai Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(174 Αξιολογήσεις)
6.6
alanrichards2

Hi there, I am a professional business writer with over 7year of experience. I will create a business plan or proposal that would highlight your business, products, services and also sell your idea to your audience. Περισσότερα

$388 USD σε 4 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
6.3
dionline

Hello, I am Saket, a content writing expert with more than 10 years of experience in it. I have done my Bachelors in Computer Science Engineering and MBA in Marketing. I can write content for you on time and within Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
6.6
enlightenwritin1

Hello Dear, I can make this business brief for a Banking platform project. I have done MBA-2013 and having great working experience in Business Analysis, Business Plans, Business Writing, Finance, Report Writing. Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.2
VirtualBrainInc

Hello, I have briefly read the description on Business brief project , and I can deliver as per the requirements however I need us to discuss for more clarity on the details, deadline and budget as well.

$100 USD σε 3 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
6.1
NovaSofts

Hello Sir / Ma’am PhD and Engineer Writers. We always work for A grade. Got an Award from Freelancer. 100% Plagiarism Free 10+ years of Experience. 100% completion rate in Writing. Done 500 projects. thanks

$155 USD σε 3 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
5.8
mzdesmag

Hello, I have read the details of the project and I will complete the business brief for a Banking platform project perfectly with my 6+ years experience in it. Kindly check my profile https://www.freelancer.com/u/ Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(47 Αξιολογήσεις)
5.5
citijayamala

1. I am an expert in Banking Business plan, market research, and business proposal for banks and to raise funds through investors, Budgeting, Financial forecast for next 3 to 5 years (P&L statements, cash flow statemen Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
5.7
prefectworld

I write with passion, discernment, perception, and credibility which makes me come up with the best result ever.

$30 USD σε 2 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.1
kemmydal

Greetings! I am highly interested in your project as I am a talented copywriter with experience. I can deliver premium quality copy writing for you and would like to discuss the task now. Sincerely, Kemmydal

$150 USD σε 2 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.6
adityathakur196

Dear Client My name is Aditya Thakur and I have done Btech and MBA in Corporate Strategy from the world’s most famous and renowned institutes. I am an expert in Business Plan formation, Business Analysis and Financial Περισσότερα

$75 USD σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.0