Κλειστό

Rails + React Full Time Developer

17 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $2228 για αυτή τη δουλειά

arvindkushwah9

Dear, I have 5+ years experienced in Web Development. I'm full stack Ruby On Rails developer, I have experience in developing the application like you want with, i can do this job very well. Specialties: Ruby Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.3
YuKai7777

Hi, client. I have just read your RoR project description and it is very interesting to me. I am a senior developer and have valuable experience in this field. I want to introduce myself from following site what I d Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.8
jackreacher262

When I read this job I feel very excited to be a part of your project and share my great experience in app development. I have 5+ years experience in Ruby on Rails/React. Please have a look below my skills and portf Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
6.1
stanislav103

Hello, there. How are you? So excited to have a chance to apply in your project. I am an experienced full-stack web developer. Highly skilled with JavaScript, PHP and Rails. Very familiar with React, Angular and Vu Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.5
abhilashtv

Hi, ➲ 6+ years of full-time experience Ruby on Rails, Experienced with Python/Django and billed 52,000+ Upwork hours and 90+ successful projects ➲ Upwork Top 1 Certification for Ruby on Rails I have worked on s Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.4
kchg

Hi, This is TOP 6th freelancer of freelancer.com. As you can see in my profile(http://www.freelancer.com/u/kchg.html) I have so much experienced building the websites using Ruby on Rails and React.js for over 7 years. Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.7
seemasit

Hey there, With a proven track record of successful achievements, I am pleased to present you my proposal For your Project. I strongly believe I can make a significant contribution in your project. My expertise Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.7
JinTaiZhe

Do you need React developer with Rails experience? hello, I have 4 years experience on React and I am able to work full-time with you. I have worked on various websites with React and also some experience on Rails. Περισσότερα

$1666 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.1
techanil79

i am ready to work long term basis, check my detail. I am Enthusiastic, Dedicated, Intelligent freelancer, love to do coding, always excited to do challenging work and flexiable with time. I have done Masters in Περισσότερα

$1600 USD σε 30 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.2
WebExpertNatasha

Hi, I am really excited to your project because my main stacks are both of React and Rails, as you know nowdays React + rails 5 stack is best match and so that it will become very popular. Now I have studied also thes Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.1
inthebush

Dear Client. Nice to meet you. Thanks for posting this job. This is what I am looking for. I believe my experience and love for React.js makes me a great fit for this job. I have very deep knowledge and skills in Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.6
KirtiSalesforce

Respected Client, I’m a full-stack ruby on rails developer who has provided world-class database-backed web applications based on Ruby on Rail to clients from all around the world. If you want, we can share the refe Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
deasho

Hi there! I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the very well.i need reviews please give me one chance. If you want you can check out our previous work you can Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pvijay127

Hi, I am a full-stack Node JS/ React / Redux / Ruby on Rails / developer with over 12 years. Also appreciate clean, beautiful codes and clear communication When I get the project to work on so first of all I am t Περισσότερα

$2222 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sevendesign17

Hi, I'm a full stack Rails developer. I can work with you on your project. If interested in my proposal, don't hesitate to contact me. Thanks

$1888 USD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
HalosysIndia

"We are ready to work with you on the daily basis" Hi Dear, Greetings from Mobiloitte! Project Overview: -------------------------- Amazing! We have been really happy to see a job posting which is 100% fit f Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
Eseneria

Hello! My name is Vyacheslav and I am Frontend developer. My skype: sava685, telegram: +79631426374 I am engaged in development of interfaces, programming and layout of sites for 2 years Experience HTML5,CSS3 Περισσότερα

$2500 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0