Κλειστό

google facebook and normal login with reactjs

5 freelancers are bidding on average $66 for this job

$150 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$100 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
antyans

Hi there - My name is Anton. I’ve read your brief and can see that you’d like to build. I'm has 7 years experience designing and developing. I would approach your project by starting with wireframes and getting the des Περισσότερα

$30 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hamzabaig18

Hey, Can u please give more description? What platform you using? As ReactJS is mainly frontend library and is used to develop frontend SPA apps. If you need login with Facebook, Google and normal you'd need an API Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0