Ακυρώθηκε

Socket Programming- python

10 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $37 για αυτή τη δουλειά

xiqian88

Honerable Seniors.I have experience in developing C++, Java, Python developer with more than 9 years. I can complete your project perfectly because I have experience in that filed. I will work for you all my best. Th Περισσότερα

$100 USD σε 10 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
6.5
Mickelson

Hi Nice to meet you. I'm python expert and my last project on freelancer.com is also python scraping task. My past works: Youtube comment scrapping Realestate property list to csv Jobsite content to csv And scra Περισσότερα

$50 USD σε 10 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.7
adampohp79

Hi sir Your job is exciting me. That is a very simple job for me. I can complete your job perfectly and plz check my profile in freelancer. I have 13 years experiment with python. Let me do this job for you now ju Περισσότερα

$17 USD σε 10 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.7
exansoft

Hello I'm experienced Python developer with strong expertise in socket programming. Let's discuss your task in detail. Regards, Alex.

$60 USD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
5.6
dungforever

Hi It's very worthwhile chance for me to let you know my skills and proposal about this project. I am an honest developer who have rich experiences in Python & Socket I have just read your requirements very care Περισσότερα

$20 USD σε 2 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.9
it2051229

Hi there, I went through the requirements and I would like to do this project if given the opportunity. Let me know if you are interested.

$35 USD σε 1 μέρα
(34 Αξιολογήσεις)
4.6
kil1967

Hi I have development experiments for socket programming. My task history is by socket program. Now there are two task unreleased besides of this. I think that you heard about me from Joes. I read your text and I Περισσότερα

$25 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.7
tomerz9

Please explain further what is your requirements of the project. I have 5+ experience as software engineer so i guess it shouldn't be too much problem.

$25 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
nailspahija

2 years of experience with Application Development. Worked before with PHP , SYMFONY framework, python and java. I have been modeling and making Socket communication btw clients.

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$17 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0