Ολοκληρωμένο

Selenium Automation Tool with C#

I need a web automation tool built with C# and Selenium, to automate few of my day to day activities. This tool need to perform a specific action including login on a particular site.

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Python, Selenium Webdriver, Web Scraping

Περισσότερα: hire a c.i developer, hire a C.I. developer, A.C.I.T, selenium webdriver c# nunit tutorial, selenium c# code for login page, learn selenium webdriver with c#, automation framework development with selenium c# (advanced) download, selenium c# framework, selenium c# tutorial pdf, selenium with c# training, selenium c# example, software testing, java, software development, website testing, c# programming, c programming, software architecture, python, angular.js

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Pune, India

Ταυτότητα Εργασίας: #16493010

Ανατέθηκε στον:

SameerKalaria29

My self Sameer Kalaria and I am ISTQB certified software tester. I have total 6+ years of experience in all phases of software testing life cycle including functional & regression testing, documentation, defect logging Περισσότερα

$10 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.4

19 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $68 για αυτή τη δουλειά

Gates777

Hello? I am very interesting in your project I have read your description carefully and i can do this in a short time with high quality I have much experiences in web automation, auto checkout, selenium, etc Please Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(80 Αξιολογήσεις)
6.5
barundebnath

Hi, I developed many big automations using Selenium before. Mainly I use Chrome driver, its faster than other selenium drivers. Please send me your full project details. Thanks.

$60 USD σε 2 μέρες
(90 Αξιολογήσεις)
6.5
soutSol

I have vast experience in automation using selenium. most recently I have created bot around whatsapp for automation. ping me for demo and discussion

$25 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
4.3
TheEminence

Hi , In Automation testing we can code selenium with java,python,php,nodejs and C#. We have 11+ years of experience in testing field with below skill set. Manual testing : Ecommerce,Telecom,Consumer goods domain Περισσότερα

$111 USD σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.1
logiclast

Hi Dear, I am having an expert level knowledge in C# with Selenium . I would love to work in this project to help you get the details of your need. Awaiting your positive response. Regards, Mayuri Patel.

$444 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.8
crawlermonkey

Hi, I have gone through your requirement of web automation tool built with C# and Selenium. I am EXPERT in building scraping tools /scripts. Hence, I can SURELY work on your project. Here is my work: [login to view URL] Περισσότερα

$249 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.4
havar2018

Hello, there I'd like to do this work for you. I have developed many C# apps and well experienced HTTP communication. Though I have not many reviews yet, but I am an experienced software developer with 18+ years of Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.1
maunik1996

Hello Sir/Mam, My expertise: - Web scraping, - Data manipulations - C#(My-Sql), Scrapy - W-7 OS I have extract different types of data scraping from various websites, e.g. real-time data, business listings, sports,Sh Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.6
brytbytes

Hello, I have 15+ years of experience in ASP.NET and other web, windows app development technologies. I have worked on many web automation projects like your project requirements & hence, I can be the best suitable Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.8
FaizanAli1122

hi there! i am expert python scraper, i will create bot in python code for you that will loign on website automatically and will do some task on your desire. regards!

$15 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.4
qamakemetek

Hello I have read your requirement and I can do that job as QA having more than 9 years experience in automation and manual testing so let's connect and discuss further about your requirement Relevant Skills and Exper Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sonigarwa

Hello, I am a QA/tester with 5+ years of software testing experience of Web, Mobile apps, and Windows apps. I can perform manual as well as automation testing of Web and mobile apps. I have proven experience of UI Περισσότερα

$23 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
akhileshgandhi

Hi, I have done a lot of scraping using C# and selenium. Can do a demo. Let me know a good time to discuss. I have 16 years of experience in .net .

$50 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
eisoftserv

Hello, I'm using Selenium Webdriver with C# and Visual Studio 2015 Community on Windows 10/32. I'd like to receive detailed job requirements in order to do my estimate. Thank you, Ella Stern

$30 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
miroslavvoitkun

Hi, I have experience with selenium web driver in c# will be able to help You in no time, I would really appreciate if You select me for this job I really want to start freelancing and first project is always hardest;) Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Wh173W4Ik3r

presuming the site that must be logged into does not have captcha I could set it up pretty fast

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anx1818

Hello, I have the tool created right away for you if you need it now otherwise I can customized for you

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
khyse1

Hi I've been working with test automation for 2+ years, mainly with Selenium and QTP. Also C# is one of my well-known languages. I'm new to freelance activities, so this could be my first job here and I would do Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0