Κλειστό

QGIS - python plugin

The plugin needs to draw specific geometry and convert in a shapefile base in the class of the draw.

The plugin needs to be able to get the shape and convert in a specific matrix file (.txt or .xlsx or .csv).

Ικανότητες: Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Χωροταξία , Χαρτογραφία & Χάρτες, Javascript

Περισσότερα: qgis map in python, qgis 3 plugin tutorial, qgis plugin repository unavailable, qgis 3 plugin development, qgis 3 plugins, how to install qgis python plugins repository, best qgis plugins, qgis tutorial, creating python plugin system application, download sharpdevelop base class libraries, java class will able write text file, free python plugin blender, python script shapefile excel, qgis python api, qgis python, qgis python intersect layers, qgis python plugin development, asio server base class, indesign python plugin, qgis python api layer

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) São Paulo, Brazil

Ταυτότητα Εργασίας: #20776616

13 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $522 για αυτή τη δουλειά

Mickelson

Hi Nice to meet you. I have enough experience in python script. Below the libraries are I used in past project. selenium, pandas, matplotlib, lxml, beautifulsoup, scipy, and other useful libraries. I have written some Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(165 Αξιολογήσεις)
7.1
ITPyramid85

Hello, I am software developer with enough experiences for 13 years. I can work by full time for your project and trying to satisfy the requirements. Client's idea + Programmer's good coding is the perfect result, this Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
6.9
schoudhary1553

Hello, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in this field. I have already completed several projects like this. For evidence you can see my profile. Pl Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
6.4
kcbStar

Hello, How are you? QGIS expert HERE!!! Please check my history. [login to view URL] Thank you.

$500 USD σε 7 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
5.9
grigorywazin

Hello How are you doing? I am a senior developer who developed a lot of project like your project. Please invite me so that we can discuss more details through cahtting Thanks

$500 USD σε 7 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
6.1
jinridong19713

Hi thanks for your posting. I have read your post. I am a expert who have many experiences in gis web development with python, so if you hire me, I can complete this project in short time as you want. I am available fo Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.8
letsstartcoding

i can create such plugin in 4 to 5 days ..................................................................................

$400 USD σε 5 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.7
unix515

Dear client. I read your job description carefully. I m sure about your project and I can finish before deadline. I have good skills about python and sense Geometry. I have experienced about 6+ years I have free tim Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.7
subhajit2306

Hello I am a python expert. I have used many modules in python including Selenium . I can handle it and deliver you a quality product.

$500 USD σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.0
billion4world1

Hello. I just read your project description. With my rich experience in Python and Javascript framework, I can do everything. I have experience in geomatry drawing. If you hire me then you will get a good freelancer. L Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.9
harshitagraphics

Hey there, With more than 9 years of experience in this industry, I am a professional full-stack web developer. I’ve good hands-on experience in following Frameworks, CMSs- WordPress, Magento, Joomla, Drupal & PHP bas Περισσότερα

$530 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
techlinesols6

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned "I can do th Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
0.0
fabric360

->Creating ".SHP" file using Google earth ->Loading ".SHP" file to ARCGIS, saving it as a ".KML" file ->Converting ".KML" file to JSON file using "GeoJSON" library ->Loading JSON file to GoogleMaps API Finally, Lo Περισσότερα

$600 USD σε 12 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0