Κλειστό

Python script

Hello y'all,

I'm looking for a programmer who would create a script which does:

1) Download data from [login to view URL] (I have the endpoints you could use)

2) Do some text manipulation to the data. (Converting epoch to human readable dates )

3) Save the data to Postgres or SQLite

3.1 ) Export the data to an excel file.

Ικανότητες: Bash Scripting, PostgreSQL, Python, SQLite

Περισσότερα: what is python programming, python script header, python script download, how to run a python script in windows, python software, python script example, python programming pdf, python tutorial for beginners with examples, python script export csv sql, python script update excel, python script export csv file, python script convert excel json, python script shapefile excel, best excel export script php mysql, python script installieren

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #16090839

47 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $120 για αυτή τη δουλειά

mingxiao2008

How are you? I have good skills in your project area. You can find that through my profile and portfolio. if you contact me, we can discuss more details. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$150 USD σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.8
gangabass

I can create simple Python script that will download data from coinmarketcap API, calculate some fields and next upload information into database and save output into Excel / CSV file. Relevant Skills and Experience I Περισσότερα

$100 USD σε 0 μέρες
(142 Αξιολογήσεις)
6.5
fejs

Hi Sir/Madam, I'm expert in Python programming and I've specialized in web scraping, so I can help You with this task. Best regards, Fejs. Relevant Skills and Experience python, web scraping, requests, beautiful sou Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
6.1
$155 USD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.9
bluediscover

This is piece of cake for me using simple python script. I can finish it within 2 hours if data is provided. In case of using Django, we can use Django ORM and show UI for future use. Relevant Skills and Experience P Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.9
ThanassisKalv

I can do this and pretty efficiently with Python, I am already experienced with Coinmarketcap, of course I can cope with database and excel manipulation of the data, I attach a link of previous projec Relevant Skills Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(91 Αξιολογήσεις)
5.9
Gaosong2017

Honorable Seniors. How are you? I have experience 7+ years in developing .NET, Laravel, node.js, angular.js, react.js and Python Frameworks. Relevant Skills and Experience - WordPress, Code Igniter, Laravel, Django. - Περισσότερα

$120 USD σε 3 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.8
etuannv

Dear Sir, I can do this job. I will use Python to do this job. Relevant Skills and Experience web scraping, python Proposed Milestones $155 USD - Milestone for project Let's take a look on my profile [login to view URL] Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.2
vano101

Hello. It looks as easy project to complete Relevant Skills and Experience I have much experience with web scraping and storing data in SQLite and CSV. Proposed Milestones $101 USD - Python code to scrap data

$101 USD σε 3 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
5.2
IMdaystar

Hello,Sir I have read your project details and I have noticed that I have done similar project I am going to implement your project using Django framework Relevant Skills and Experience I have experienced in developi Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.8
$111 USD σε 3 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.7
urstealth

Hi, I have lots of python experience. Let me do it for you. Thanks Relevant Skills and Experience Python, database, api

$88 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.4
deytps86

Hello, Pretty interesting project. I have previous knowledge of data scraping. Can we talk more on this? Thanks! Relevant Skills and Experience Python Excel Data scraping Proposed Milestones $150 USD - Project deli Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.1
$155 USD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.6
kunitsynartem

Hello! I have experience in web scraping using Python and I am ready to scrape coinmarketcap for required information and put it in sqlite db. Please provide me with more information about the job

$100 USD σε 5 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.8
HardlineSoftware

Hi, I have significant experience in scraping websites and ready to discuss details. I could perform the task either in php, python or nodejs. php is preferable. Relevant Skills and Experience php, nodejs, python P Περισσότερα

$120 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.8
TakaAlex

Hi. Have done such Project before. Always Keep Trust and high quality Review my work in my portfolio Thanks Relevant Skills and Experience 1 Proposed Milestones $244 USD - 1

$244 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.0
blue2sea

Dear Sir I'm good Python programmer. I can finish this task quickly and perfectly. I look forward your response Regards Relevant Skills and Experience python programming Proposed Milestones $133 USD - in 2 days

$133 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.4
lntrx

I can do it for you man

$90 USD σε 2 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
Newtechprogramer

Hi,   I have gone through your project details and I assure I can do it  as  i got all the skills  required for this project. I have already completed a lot of similar  projects in the past so it is my pleasure to work Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.7