Κλειστό

Python Project with Networking

26 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $566 για αυτή τη δουλειά

jiajia0214

Hello, I am Python expert. Please check my github repo: [login to view URL] I am so familiar with: - Python, Scrapy, Regular Expression, XPath, BeautifulSoup, Pandas - Celery, Redis, RESTful, JSON - Seleni Περισσότερα

$1032 AUD σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
6.2
sonus21

Hi there, I'm a professional Django web developer and Networking er working for MNC, having expertise in Django, DRF, PostgreSQL, Bootstrap, HTML and other Django technologies like Memcache, ElasticSearch integration, Περισσότερα

$3000 AUD σε 45 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
6.0
imRaziel

hi. i need a full description of a task .

$250 AUD σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.3
engrgulnawaz

Hello, It will be my pleasure to join your project as I possessed the required skills and experience. I have extensive experience on networking, security, technical/report writing, MS windows/Exchange server’s, Lin Περισσότερα

$250 AUD σε 5 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.4
IMdaystar

Dear sir! High-Quality+fast development+good credit+fast communication=My work method! My first aim is to provide you quality and professional task. i am an python ,networking developer. i have developed many pytho Περισσότερα

$300 AUD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.8
leemilun

Hi, Sir! I checked your project description. I am good in python network programming. If you award me, I will do my best and finish it in time. Thanks

$555 AUD σε 5 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.7
HamidAshraf

HI I am CCIE Network Engineer working in a large enterprise. Please let me know the task and timelines for it.

$555 AUD σε 10 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.7
$700 AUD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.2
$526 AUD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.2
tukai146

Dear Employer, This looks link my kind of a project . I have 6 years of experience in networking and python automation position in leading MNC. Please go through my portfolio for selenium automation work. Pl Περισσότερα

$250 AUD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.5
V0idExp

I offer a deep and wide experience developing Python applications and services, with special focus on multi-processing, networking and efficiency. Without knowing additional details, my bid is for 5 full work days. We Περισσότερα

$833 AUD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
3.1
WarisGill7

Hi, I have done many projects in python and also have good knowledge of networking. If you have any questions please contact me. Thanks.

$277 AUD σε 2 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.9
$333 AUD σε 2 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
gigadevca

I have a Masters degree in Networking and working with Cisco Systems for 6 years. I am good candidate for this project. Please share details.

$250 AUD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.1
pasupathyece

Hi, I am a python expert with overall 3 years experience in networking. I have completed my CCNA certification . Please elaborate your requirements to proceed further

$444 AUD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.2
$250 AUD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
speedzf

-- --

$250 AUD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.7
AKartashov

I work for 10 years as system administrator and use python to automate my network tasks. I am certified Red Hat engeneer, also I have most my Upwork test in top 30%. All my jobs have 100% of success, you can check Περισσότερα

$633 AUD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
$555 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Khalilahmed792

A proposal has not yet been provided

$555 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0