Ολοκληρωμένο

Επίλυση Εργασιών Python

Έργασία 1: Γράψτε ένα κώδικα σε Python ο οποίος συνδέεται στο twitter (χρησιμοποιείστε το tweepy) και επιλέξτε τα 10 τελευταία tweets του χρήστη που θα σας δηλώσει ο χρήστης. Εμφανίστε τις 5 μεγαλύτερες λέξεις και τις 5 μικρότερες λέξεις του.

Εργασία 2: Γράψτε ένα κώδικα σε Python ο οποίος να παίρνει σαν είσοδο ένα λεξικό από αρχείο το οποίο περιέχει τα κρυπτονομίσματα (όνομα) που έχει ένας χρήστης και πόσα από αυτά. Χρησιμοποιείστε το API [login to view URL] για να βρείτε σε τι ποσό σε ευρώ αντιστοιχούν.

{"BTC":1.345,"ETH":8.2,"LTC":1.234}

Εργασία 3: Γράψτε ένα κώδικα σε Python ο οποίος να παίρνει σαν είσοδο ένα λεξικό από αρχείο. Το λεξικό μπορεί να περιέχει και άλλα λεξικά, λίστες, κτλ. Για κάθε εμφωλευμένο λεξικό, λίστα, το βάθος αυξάνεται κατά 1. Εμφανίστε στο χρήστη το μεγαλύτερο βάθος του λεξικού.

{} βάθος: 0

{"x":5} βάθος: 1

{"x":5,"y":[1,2,3]} βάθος: 2

{"x":5,"y":{"a":2,"b":67}} βάθος: 2

{ "x" : 5,"y" : [ [ 1 , 2 ] , [ 3 , 4 ] ]} βάθος: 3

Εργασία 4: Γράψτε ένα κώδικα σε Python ο οποίος να παίρνει σαν είσοδο ένα λεξικό από αρχείο. Το λεξικό μπορεί να περιέχει και άλλα λεξικά, λίστες, κτλ. Εμφανίστε στο χρήστη τα κλειδιά που εμφανίζονται τις περισσότερες φορές, ελέγχοντας και τα εμφωλευμένα λεξικά.

{"results":[{"x":5} ,{"x":5,"y":[1,2,3]},{"x":5,"y":{"a":2,"b":67}}]}

Δημοφιλέστερο κλειδί το x

Θέλω ο κώδικας να γραφτεί σχετικά απλά. Όπως δηλαδή θα τον έγραφε ένας αρχάριος προγραμματιστής της python. Δίνω για ΌΛΑ 50 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου.

Ικανότητες: Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Σχετικά με τον Πελάτη:
( 0 αξιολογήσεις ) Athens, Greece

Ταυτότητα Εργασίας: #28994707

Ανατέθηκε στον:

chrioikon

Με λένε Χρήστο Οικονομίδη,είμαι τελειόφοιτος στους ΗΜΜΥ του Βόλου και γνωρίζω Python2 και Python3. Μπορώ να στο παραδώσω σε δύο μέρες max. Αν σε ενδιαφέρει η πρόταση μου επικοινώνησε μαζί μου.

€50 EUR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0