Κλειστό

Psycopy software expert required.

Designing Experiment in Psychopy software. Need to run a python script in psychopy at predetermined time intervals and save data.

Ικανότητες: Python, Στατιστική Ανάλυση, Επιστήμη Δεδομένων, Επιστημονική Έρευνα, Computer Science

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 50 αξιολογήσεις ) Pune, India

Ταυτότητα Εργασίας: #32664618