Ολοκληρωμένο

programming project

Ανατέθηκε στον:

marekmosna

Hi, what do you need? Write me the specification. Relevant Skills and Experience 15 years in software development Proposed Milestones ₹3000 INR - complete task

₹3000 INR σε 1 μέρα
(25 Αξιολογήσεις)
4.9

28 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹3438 για αυτή τη δουλειά

utkarshkatiyar19

hi, i have a lot of experience C, C++ programming. so i am sure that i can complete your task very easily. we can have a chat in this regard. thanks Relevant Skills and Experience C, C++ Proposed Milestones ₹3200 INR Περισσότερα

₹3200 INR σε 2 μέρες
(325 Αξιολογήσεις)
7.1
it2051229

Hi, I can do C, C++,and Python. I would like to have further details on the project. Relevant Skills and Experience C, C++, Python Proposed Milestones ₹3000 INR - Completion milestone

₹3000 INR σε 1 μέρα
(732 Αξιολογήσεις)
7.2
hbxfnzwpf

I am very proficient in c and c++. I have 16 years c++ developing experience now, and have worked for more than 7 years. My work is online game developing, and mainly focus on server side, using c++ under Linux environ Περισσότερα

₹10000 INR σε 3 μέρες
(129 Αξιολογήσεις)
6.9
dobreiiita

Hello I am Programming expert and interested in this project. Please share more details so we can discuss further. Regards Anshu

₹3000 INR σε 1 μέρα
(209 Αξιολογήσεις)
6.6
₹3333 INR σε 2 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
5.8
usamamw141

HI there, I can do this in a very cheap price. I just a review for this on my profile. Feel free to inbox me any time. Relevant Skills and Experience Thank you. Proposed Milestones ₹3000 INR - milestone

₹3000 INR σε 2 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
5.3
shivampanchal

I have a good experience on working with Advanced R and Python. I have quite a good knowledge of Deep learning and ML Algorithm , have also developed dashboards and Shiny Web Application. Relevant Skills and Experien Περισσότερα

₹5000 INR σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.3
rakoty

i have very good experience in c, c++ and python Relevant Skills and Experience c c++ python Proposed Milestones ₹3000 INR - milestone

₹3000 INR σε 1 μέρα
(33 Αξιολογήσεις)
5.0
Bhawandtu

I have 5+ years of working experience in C and C++. Looking forward for a positive response from you. Relevant Skills and Experience C, C++ Proposed Milestones ₹3000 INR - Finish the task

₹3000 INR σε 2 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
4.8
Shankarone

If I have to complete 3 assignments, please share them so I can make sure to complete them in a day(or less if they are easy.) Message me and we can discuss more about the project.

₹3000 INR σε 0 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
4.5
Vadimwang

I have experience of Python and C++ Programming. I can do anything what you want with Python and C++ Programming. Relevant Skills and Experience Python, C++ Programming, Proposed Milestones ₹3000 INR - 3 days

₹3000 INR σε 3 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
4.5
Krunal98

Hi there, I would like to help you in this project. I can work with C, C++ and Python. Please provide more detail in chat. Relevant Skills and Experience I have 3+ years of experience in programming. I can use C, C++ Περισσότερα

₹3333 INR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.1
₹3000 INR σε 5 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.7
skriyaz09

I have been working as a software developer for more than two years on python scripting and C++ and having good knowledge of algorithms and data structures

₹3055 INR σε 2 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.2
paulofelipesilva

I have a large experience with C, C++ and Python. I certainly can help you with your project! Contact me! Relevant Skills and Experience You can see my background with C, C++ and Python in my github: [login to view URL] Περισσότερα

₹3000 INR σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
2.9
LiZhengXin

Hi, there. I can do this project. Thanks. Relevant Skills and Experience C, C++ Proposed Milestones ₹3333 INR - m

₹3333 INR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.0
amoldhanwat

I have good experience in c and c++ development Relevant Skills and Experience I have good experience in c and c++ development

₹3333 INR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
bincybens

Please provide me details Relevant Skills and Experience Well versed in C programming and Pythn Proposed Milestones ₹3000 INR - Final Delivery Could you please provide me with more details. Thanks in advance

₹3000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹3333 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Naman24Jain

I think we can work as I know all three languages and I am always keen to work with these languages especially Python, and I have done many projects using your required languages. Relevant Skills and Experience I've b Περισσότερα

₹3334 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0