Κλειστό

POS Software for Online & Offline

I need POS software for Restaurant Online & Offline with full source code.

Online Laravel & Offline Python is preferable

Ικανότητες: Python, PHP, Laravel, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Vue.js

About the Client:
( 1 αξιολόγηση ) Dhaka, Bangladesh

Ταυτότητα Εργασίας: #32635614

26 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $898 για αυτή τη δουλειά

junkyfunky

Hello, hope you're doing well. I have reviewed your project description and can build a Restaurant POS software(Online & Offline) as per your requirements. "Let's have a QUICK CHAT to discuss further" My Recent Work: Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(295 Αξιολογήσεις)
8.0
vbtise

Python/Laravel Professionals Accessible 24/7/365 Hi there, You are looking to build a POS software for restaurants online and offline with full source code. You prefer Online Laravel and Offline Python. Great! Our s Περισσότερα

$700 USD σε 10 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
7.3
devstart1234

Hi, We are a team and have checked your requirement 'POS Software for Online & Offline'. We are a team of highly skilled web designer and developer with more than 5 year experience. Can we discuss requirement in detai Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(306 Αξιολογήσεις)
7.6
ankitbagre2000

Greetings ! I’m Ankit ! Great to hear about your project . I could absolutely help you with your project . I have a professional experience in Website Design, HTML, CSS , JAVASCRIT, JQUERY, AJAX, VUE.js ,Node.js , Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(91 Αξιολογήσεις)
6.8
esolzpk

Hey, I am a full stack web developer specialized in PHP, Vue.js, Python, Software Architecture and Laravel. Leading a team of full stacks working since 6 years and have developed many Apps. I have gone through the des Περισσότερα

$555 USD σε 16 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
6.1
punmsharma93

We Are Expertise In: » Theme Customization and Development » HTML, CSS & JQuery, Bootstrap, PHP, Codeignitor, WordPress, Android Mobile Application, Ios Applications, Angular, Ionic, React Native, etc. » Full Responsiv Περισσότερα

$499 USD σε 7 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
5.6
techskills16

Hello! I am professional Software engineer with specialization in POS Web and Software development I have 4years experience in developing such Resturant POS online and offline system I have expertise in PHP,Python,JS,J Περισσότερα

$600 USD σε 7 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
6.4
jaysinghparihar

Hello, As I saw your requirements for POS software for Restaurant We are a group of talented people in UI/UX, backend admin panel, and websites with the following technologies as CSS, HTML, Core PHP, Wordpress, open Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.6
TechnotechIND

Hi there, Hope you are great!! Reference to your post, I understood that “you are looking for POS Software for Online & Offline.” I have 10+ years of experience in PHP, HTML and also 6+ years of experience in laravel Περισσότερα

$750 USD σε 25 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.8
rizwange4

Hi There I Just read your project detail regarding the POS Software for Online & Offline Can we do a quick chat right now so that we can discuss the project briefly? I have 10 years of experience in PHP, Wordpress, W Περισσότερα

$350 USD σε 3 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
5.4
kumarabhikp

We have readymade restaurants booking as well as order booking also via scan qr code at table and pay . Kindly check one demos below and we have many readymade system of restaurants. But this is not mine Website - h Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.1
MunjaniInfotech

I have Pos Application Your All requirements Cover Check functionality below link you satisfied All Function. [login to view URL] We can assure you for a complete profes Περισσότερα

$1000 USD σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.3
valentinskor

Hi, I am a senior of web development who have strong experience working like POS system. My skills and services is following. - Laravel & Mern stack, Django and Java Spring Boot Frame work - Firebase and Amazon w Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.3
umakandpal04

Hi! Thank your posting I understand your requirement.I have 4+ years of work experience in Laravel, React, Node.js, Express Js, MongDB etc.. I can do it. Please ping me for quality work on time, waiting for your posi Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.0
veljkodimcic111

Hi there. My Availability: 40+ hours/week. Ready to start work immediately. The coding is just my life. As you can see from my profile, I have worked several companies. so I have rich experience web development. If yo Περισσότερα

$700 USD σε 15 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.5
AbacusSolution

We have expertise in creating POS from scratch for Retail and Restaurant Industries. We would like to demo you few of our reference POS system just to showcase our capability Most of the common feature we have in our Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
abdf2010

Hi, It is easy, I can do on time. I work online, where you can track progress of your project. I have 6 years of experience in development(websites, web applications, mobile apps, desktop applications, I/UX), using PHP Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.6
manishyadavuwo

Hi There! We are a Team of Flutter/React/Node Developers Web Developer, android app developer, we have worked on many projects like this, we would love to accomplish your goals via this Project, Portfolio: https://zn Περισσότερα

$680 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
WonderPoint99

HELLO THERE !! GREETINGS OF THE DAY!! we are WONDER POINTS CREATIVE SOLUTION PVT LTD , we are expert in WEBSITE DESIGN & MOBILE APP DEVELOPMENT over 10 years , and also we have a professionals team members who can ass Περισσότερα

$650 USD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
Abdulrahim03

Hello! I have gone through your project details, I am confident that I can assist you in your project. I am expert in PHP, HTML, Python, WordPress, WooCommerce and Custom Development. Can we discuss via a chat?

$450 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0