Ολοκληρωμένο

Parse text file to sqlite

Parse text file with template data and store result into sqlite database. Program should be coded in Jython langugage. Text file should be parsed in time, so it have to identify last imported data and continue where it finished last time.

In attachment is sample imput file. File has aprox. 25 variable values what have to be transfered into same count columns in one sqlite table.

Ικανότητες: Python, Scripting, SQLite

Περισσότερα: sqlite readfile, sqlite import csv, how to use sqlite3, csv to sqlite python, how to import data from excel to sqlite database, sqlite import text file, sqlite dump, create sqlite database from text file, parse text file data csv ruby script, insert text file online template, parse text file perl store mysql, text editor columns count, png file monster template, add swf file joomla template, parse text file java code, java program parse text file, java parse text file example, text based mmorpg template, java class parse text file, java code parse text file

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Prešov, Slovakia

Ταυτότητα Εργασίας: #16731938

Ανατέθηκε στον:

ThanassisKalv

Hi I am well-versed using Python for text-parsing, sqliteDB is not a problem too (I have never used 'Jython' but should be the same syntax?)

€77 EUR σε 2 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
5.9

18 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €141 για αυτή τη δουλειά

bestit4u

Hi there I read your project description in carefully and checked your [login to view URL] file. I have rich experience with Python. So I think I can do your project in short time. I want to discuss more about your project i Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
6.1
renardpaul

Hello, I have a good background in Python and Java programming. If I understood correctly, you want to the Jython 2.7 to parse a text file, read some variables and save these in an existing sqlite database. I had a Περισσότερα

€300 EUR σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.7
goalscoreplayer

I'm very interesting in your project. I have 8+ years of c/c++ programming experience. If you give me the task I can offer you the best solution. Thanks, regards.

€155 EUR σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.6
grtdeveloper

rich experience of writing parsing mechanisms in python to extract data from files and store in database

€133 EUR σε 2 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.8
adampohp79

Dear sir. Nice to meet you. I am developer and I can help you all time with python. plz check my portfoliot then you will choose me. If you are interested with me , send me message, Thanks. Regards. YeJ.

€155 EUR σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.2
PunctualityMan

Python Expert! .

€133 EUR σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.9
€155 EUR σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.3
€155 EUR σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.4
RushService

Feel fee to contact me for Parse text file to [login to view URL] me message to discuss further more details .We provide the comments,images,videos,demos and live sessions in order to help the [login to view URL] payment only af Περισσότερα

€150 EUR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.3
JMITSolution

I'm very interest in your project. I have a lot of experience with sqlite. I've checked the attached file and I can finish your project. Please contact me to discuss in detail. Thank you in advance.

€155 EUR σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.9
prefectworld

I am a specialist and sure of what I can do and convey. I can deal with Solidworks, Arduino, Python, Java, c+ Matlab, among others. I am requesting an opportunity to work with you on your undertaking. you can hire me d Περισσότερα

€30 EUR σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.5
CodeNeverDie

A proposal has not yet been provided

€111 EUR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.1
WebStar426

Hi, I’ve carefully gone through your job posting. I am Web Scraping Expert.... I will get all data you want. I can scrap even Ebay site. So, I have very familiar with Data analization and data processing using pyth Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.3
brianerikson

I have been programming professionally for over five years in the US. You can rest assured that your project will be done right the first time, with readable, high quality code. I have recently sharpened my SQLite, Jyt Περισσότερα

€111 EUR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.1
€155 EUR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.7
pangpang99116

Master! I read ur proposal and think closely. It's very interesting job. I have enough exp of database porting using simple script. I think simple task.

€100 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0