Κλειστό

C++ and OpenCV Expert Needed

40 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $167 για αυτή τη δουλειά

super2lao

Hi How are you? I am a Image processing Expert I know well about OpenCV I already developed Face Recognition using OpenCV Thank you for your time

$155 NZD σε 3 μέρες
(140 Αξιολογήσεις)
7.7
freelancerLatino

Hello, I am expert with C++, digital image processing, graphics computing, since a long time ago... please, more details

$250 NZD σε 10 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
7.3
skfaroo123

Hi I am very interested in your project. I have strong experiences in OpenCV,C++. I am looking forward to discussing your project. Best Regards.

$155 NZD σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
6.5
octopus823

How are you? I have much experiences in developing OpenCV with C++. I hope our cooperation. Let’s contact and discuss with each other. Thanks.

$250 NZD σε 3 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.8
newstar85

I have the expert of OpenCV and C++ enough. You can check it on my job history in this site. I want to know your project in detail. We can discuss your project in chat.

$250 NZD σε 10 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.9
DLSnead

I have over 5 years of opencv and C++ together (longer C++ experience). I've created an opencv-based API for math/algebra OCR, other OCR projects, visual tracking, and counting. I've build opencv many different ways Περισσότερα

$155 NZD σε 3 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
6.7
masterlancer999

Hi I am experienced enough in opencv projects You can see my history of work. [login to view URL]

$250 NZD σε 3 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
6.4
szebanred10030

Hi I am very interested in your project description. I've rich experienced in developing image processing such as OCR(AABBY), object recognition, tracking, opencv for 10+years in research . I am quick at recognitio Περισσότερα

$166 NZD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.9
DevStar925

How are you? I am C++/C#/Python and OpenCV expert. I will fix your error. I wanna discuss more via chat. Thanks

$1000 NZD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.6
$155 NZD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.6
athukoralakasun

Hi! I am a Computer Engineering Masters student. I am an expert on C/C++ and OpenCV. I can do your project. Please message me further details. Kind regards.

$155 NZD σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.2
TakaAlex

Hello Your project is very good. Your project is an ideal match for my skills and experience. If you accept me,you would get good results you want so and I would work hard for YOU. thank you.

$111 NZD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.7
kalyanprakash4

please discuss, negotiable price and duration.......................................................................................................

$72 NZD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.5
amolupraity

Hi, I have more than 4 years of experience in OpenCV using C++and this task will be completed within the proposed deadline.

$130 NZD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.0
CaptainSaddaf

Expert in Image Processing/ Computer Vision and done many projects in image processing with openCV and Good in Algorithims(Preprocessing, segmentation, post processing, Feature extraction(HOG, SIF, GLM, Conture, Haris Περισσότερα

$250 NZD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.2
$200 NZD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.9
bidroid

Hello How are you? As you can see my profile, I am a computer vision expert. I have a great interest in your project and would like to discuss in more details. Hope hearing from you soon. Thanks.

$155 NZD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.5
$46 NZD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.4
tejasan

I have good experience with opencv-c++. I have a few pet projects outside freelancer and a couple recently in freelancer.

$30 NZD σε 4 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.3
$250 NZD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.0