Ανοιχτό

Odoo EXPERT - open to bidding

We need some minimal customization in odoo while the most important are:

- Adding availability of selling from different stock/inventory

- Ability/ availability of seeing stock when/upon making invoices

Ικανότητες: Λογιστικά, App Developer, ERP, Odoo, Python

Περισσότερα: freelance categories, freelance project jobs, freelance jobs, freelance working, feelancer, freelance job openings, free lancing, freelancer works, python

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 292 αξιολογήσεις ) Faridabad, India

Ταυτότητα Εργασίας: #16444115