Κλειστό

I need help with a python code sample code and data sets are provided

25 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $25 για αυτή τη δουλειά

exansoft

Hello I'm very sorry but didn't attach anything. Could you please share files ? Let's discuss the task in detail over the chat Regards, Alex. Relevant Skills and Experience Python Proposed Milestones $30 USD - proje Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.4
koustav2006

Hi...i am good at core python programming and can help you with your project. Relevant Skills and Experience i have been programming in Python for the last 6 years Proposed Milestones $35 USD - Python project

$35 USD σε 1 μέρα
(62 Αξιολογήσεις)
5.4
davidngo817

Python and data analysis expert Relevant Skills and Experience Python Proposed Milestones $30 USD - 1

$30 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
4.9
urstealth

Hi, I have lots of python experience. Let me do it for you. Let's discuss more. Thanks Relevant Skills and Experience Python

$29 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
4.3
Tikdragon

Hi! Very full confidence on Python. If you hire me, you will be satisfied with good delivery and support. Regards! Relevant Skills and Experience Python Proposed Milestones $35 USD - 1

$35 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
4.1
tushortz

I have experience using Python. Should be fine .

$32 USD σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.1
HetalVyas

Hey there, I have more than four years of experience developing Python applications. I have developed many web-based, desktop-based and console-based Python applications. Perfect Fit! Relevant Skills and Experience P Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
4.2
ersagar

Full Stack Developer Expertise in Python. 5+ years of experience in desired skills. Relevant Skills and Experience Skills like Python, Django, Linux, REST API , JSON, HTML5, MYSQL/PSQL, BOOTSTRAP, CSS3, AJAX, Jquery, Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.4
$25 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.1
k2lsuthar

A proposal has not yet been provided

$20 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.8
$23 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Lincoln2314

I hope I can help you. I want to learn smth new. I think we will have clear dialog. I just want to see what's your problem and help you

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rachitgupta097

I'm currently working as a Data miner & my core computer language is python, i will ensure that the project would be completed in a day.

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
farscape2012

Quite familiar with python. Hope I can help Relevant Skills and Experience I know python quite well. I do not know what else skills are needed. But you can check my profile whether I am qualified enough. Proposed Mil Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
havanhuy1997

I have working with python, php, java, c#, c++,... I'm glad to help you complete works. i will support you a long time. Relevant Skills and Experience I have working with python, php, java, c#, c++,... Proposed Miles Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ShresthaTech

I have done lots of projects of machine learning and I am very confident in the handling of data. Relevant Skills and Experience I have good experience with python and machine learning.I have done many small projects Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Abhishekjha90

Expert software engineer including python and done lots of code review. Would love to help you solve the problem. Relevant Skills and Experience Python, code review. Proposed Milestones $27 USD - Code review and chan Περισσότερα

$27 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rajshah45

Hi There, I am a proficient python developer having a good understanding of python Relevant Skills and Experience I am good in following fields: 1)basics and core Python 2)Pandas 3)Visualization with matplotl Περισσότερα

$22 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
prateekkale01

Hi I have over 5 Years of development in this area. I would like to bid for this project and help you out with my full support. Yours Truly, Ravi Relevant Skills and Experience python Proposed Milestones $10 USD - 1 Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0