Κλειστό

Move python/django website to the new server

40 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $142 για αυτή τη δουλειά

kuldeepvk

Hi, I will set up new server and migrate website/application to new server. Thank you Relevant Skills and Experience I have more than 8 years experience in all types of server related work. Proposed Milestones $77 Περισσότερα

$77 USD σε 1 μέρα
(198 Αξιολογήσεις)
6.5
caligoig

I have great experience with Django ever since 0.96 version till most recent 1.11 running on both Python 2.7 and 3.X with PostgreSQL as database. Relevant Skills and Experience Django all version 0.96 - 1.11 Python 2. Περισσότερα

$155 USD σε 4 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
6.2
sonus21

Hi there, I'm a professional Python software/web/scraper/script developer. I'm having expertise in developing software using Pandas, Scikit, Numpy etc, websites using Django, Flask etc, web scrapers using Scrapy, Beaut Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
6.2
vigor87

Hello. I read with interest your posting for Web Developer. I believe I possess the necessary skills and experience you are seeking and would make a valuable addition to your company. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
6.1
amcorreia

Hi there, I work with Django, I can help you in this migration. Relevant Skills and Experience linux django Proposed Milestones $133 USD - migration

$133 USD σε 1 μέρα
(90 Αξιολογήσεις)
6.1
skynatstech

HI there, We can migrate your python/django website to your new server without any data loss. We will do the complete migration and make the website live from new server Relevant Skills and Experience We are a team o Περισσότερα

$88 USD σε 1 μέρα
(206 Αξιολογήσεις)
6.2
Gauravsingh9828

Hello, I will migrate your website to a new server without any data loss. Thank you Relevant Skills and Experience I have more than 3 years experience as a Linux admin. Proposed Milestones $100 USD - I will migrate Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(93 Αξιολογήσεις)
5.6
snippetbucket

Had done django base insurance crm solution, django secured admin and front-end system. Having best experience with django ajax calls and web services and API developments. Relevant Skills and Experience Have very go Περισσότερα

$200 USD σε 7 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.7
EugeneWHZ

Greetings, My name is Eugene. I can help you to move your Django website to the new server. Please contact me when you are available to discuss further project details. Best Regards, Eugene Relevant Skills and Ex Περισσότερα

$77 USD σε 3 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
5.4
ownmyserver

Hi, Thanks for giving me this opportunity to give you proposal for your requirement. I have reviewed your requirement and i find this quite interesting, i would like to work on this project. Relevant Skills and Experi Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(103 Αξιολογήσεις)
5.6
ajaiswaliitk

Hi, I am expert in deploying django related projects and configuring it. I can move the project with one day Relevant Skills and Experience django, ubuntu, mysql Proposed Milestones $77 USD - one

$77 USD σε 1 μέρα
(41 Αξιολογήσεις)
5.5
InextureLLP

******Python Expert(5+ Years Experience)********* Hello, As per your requirement specification for the project, I have some [login to view URL] is just a small task for me to create long term healthy relationship with Περισσότερα

$333 USD σε 5 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.6
$155 USD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.4
techashu91

Please share all the details regarding the project. I am confident enough to handle this task. I am ready to start immediately. Relevant Skills and Experience [login to view URL] (Python/Django) [login to view URL] Περισσότερα

$277 USD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.0
westdvina

Hello, I can deployment your site on new server Relevant Skills and Experience django/python Proposed Milestones $40 USD - deployment site

$40 USD σε 2 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
4.9
bindmission

Hello Team, I'm vishulal , I'm an expert in LInux and Unix server.I have experience on CentoS , Ubuntu , Fedora , Debian , Redhat , Solaris, etc.. I will help you to migrate website from old server to new server Περισσότερα

$198 USD σε 2 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
5.1
IMdaystar

Dear sir! :) Please see my profile. I have extension experienced in developing Django, Linux, PostgreSQL, Python for 5 years. High-Quality+fast development+good credit+fast communication=My work method! My first Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.0
hiteshabheda

We, NiviData Technology, have 5+ years of experienced Django developers and having proficient command over Python, Django, JavaScript and jQuery. Relevant Skills and Experience We have worked for 30+ clients / project Περισσότερα

$333 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.5
caroldata

Hi, As you are looking to Move python/django website to the new server so I am glad to inform you that we are an ISO Certified 9001 : 2008 Software Company [login to view URL] Relevant Skills and Experience We will us Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
4.3
romanapanovich

I need both SSH access I will do it in few hours. also I will need DNS control panel Relevant Skills and Experience servers developing web management Proposed Milestones $120 USD - full work

$120 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.6