Κλειστό

Looking for someone that can help preventing the server-side redirects from a queue page on a 3rd party website. Please read requirements/description before bidding.

7 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο £1079 για αυτή τη δουλειά

Solaristech

Hi, I specialize in website design and development and am excited for this opportunity to work with you in accomplishing your goals.. I am Good at ASP, Javascript, Python, Security Systems, Web Security.. Please Send m Περισσότερα

£1250 GBP σε 51 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
6.9
r4rony

Hello, I have checked your requirement, We will definitely assist you to preventing the server-side redirects from a queue page on a 3rd party website as per your vision. I am very much confident to deliver you best s Περισσότερα

£800 GBP σε 20 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
6.0
AITSoft

Hello there, How are you doing?. I have read the description, I have great experience doing similar jobs related to these skills ASP, Javascript, Python, Security Systems, Web Security. Right now I am placing a plac Περισσότερα

£1500 GBP σε 40 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.6
hawkscodes

Hi, I can start right now. I have read your issue through the attachment and understood the issue of redirection. I will fix it as per your guidance, please share the Server Acces. I have +8 years of experience as Περισσότερα

£1000 GBP σε 2 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.4
hsh564cf84accd96

I am writing this proposal in order to work for you in Software and Web Development. We are highly trained professional developers seeking to freelance and earn online. Having a flair in programming and development I Περισσότερα

£750 GBP σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.1
webtheorems

Greetings, I am paul (Full stack develop). I understand your requirement and 100% confident to deliver [login to view URL] not Satisfied, you will get full Refund. -I am ready for technical interview. -Available as per your time Περισσότερα

£1125 GBP σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.4
shikharanaknick7

Greetings!! I have gone through the attachment & sure can assist you in scrapping a site as per your needs. > Can we have a brief discussion, so that I can let you know my approach in a better way? -- Proficient in Περισσότερα

£1125 GBP σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0