Κλειστό

Looking for Fahd L. !

10 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $486 για αυτή τη δουλειά

umg536

Hi there, Being an expert in Python and matlab programming I can do this project for you. please leave a message on my chat so we can discuss the budget and deadline of the project. Also, have a look at my profile for Περισσότερα

$750 USD σε 4 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
6.3
samvisy

Greetings! Undoubtedly, Fahd should be the first priority to do this job because of your long association with him but in case you don't find him the show must go on and you can definitely count on me for this job ex Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.7
qaisrani123

HI, I am Data Scientist and have good experience in python and R programming. My area of interest is analyzing datasets and apply ML/deep learning algorithm. I can intern your tasks. Kind Regards

$500 USD σε 7 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.7
staratnight

Hello, Sir. I read your opinion seriously. I have experience of 7 years and done similar projects before. As a man of trust, I can develop your website with full perfection. Let me go on, you can get the best project t Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.6
limitbreak515

Hello. I've read your description and so interested in your project as I have enough experience with ✦Python✦. Here is my profile. https://www.freelancer.com/u/limitbreak515?w=f Thanks, Xuguang C.

$500 USD σε 7 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.6
superbpartner

Hi,dear! I am quite interested in your project - 'Looking for Fahd L. !'. :) I've already done this kind of project before. I am a skillful software developer who has rich experience in this field. If you contact me, y Περισσότερα

$555 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.0
ShenAizhen

⭐⭐⭐⭐⭐ Greetings Dear Client! ⭐⭐⭐⭐⭐ Professional Python developer is ready for your project! I have gone through your description and I'm very interesting as an expert in this field. I'm developing Python program for 10 Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.8
akiramatsui0305

hi Client. i have read and understood your request.i am interested in your project and can do it very well. I have wide experience in Python,Django,ASP.net development and i am looking forward to contact me, please. i Περισσότερα

$300 USD σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.6
hafizas101

Hi. I am a Python developer having 3 years experience in data analysis, Machine learning and deep learning. I can help you with your Python project and develop softwares for you. I have done several deep learning rela Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.2
Sripadsahu

Hi! I'm not Fahd L., but I have 4 years of Python experience and I believe I can do the job for you! Thank You

$500 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
0.6