Κλειστό

Fixing a Python script which runs an excel macro

I have a Python script which basically runs an Excel macro, but it is giving me a Runtime Error 1004.

the macro basically refreshes Bloomberg formulas in the sheet. The macro runs fine within Excel but gives the above error when calling from Python.

Ικανότητες: Excel VBA, Python

Περισσότερα: run python from excel macro, python excel macro, convert excel macro to python, excel python, python run excel macro with parameters, how to run python script from vba macro, python vba interface, openpyxl run macro, excel macro script reference, excel macro name script, script call excel macro, excel macro script insert data spreadsheet, excel macro perl script, php excel macro script, excel macro script sample, excel macro script comments, excel macro compare script, excel macro module script, excel macro script, call excel macro perl script

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 28 αξιολογήσεις ) new york, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17014234

15 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $24 για αυτή τη δουλειά

jaylancer43

Hello Sir, I am a full time freelancer and can work dedicated on this till completion. My name is Jay and I am an Expert Techno-Functional Analyst having vast experience in lots of arenas of IT industry including Ex Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
6.7
schoudhary1553

Hi there..... Warm Greetings We came along with your request for Fixing a Python script which runs an excel macro and we reviewed your project description. We'd like to help you with confidence and satisfying res Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(34 Αξιολογήσεις)
5.7
vano101

Hello I have experience with both Python and Excel macros. Can toy send your code, I would like to reproduce this problem on my machine? I would like to know exact line where error happens in order to get ideas how Περισσότερα

$24 USD σε 1 μέρα
(99 Αξιολογήσεις)
5.3
$23 USD σε 1 μέρα
(31 Αξιολογήσεις)
4.7
cgullapalli

HI, I am good at Excel vba and Python. I would like to take look at the program and see the possible options. Looking forward. -Chandra

$25 USD σε 0 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.5
$25 USD σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
4.3
avinav606lx

Hello there, I can try to optimise it. I am an expert in Excel/Word/PowerPoint/Outlook VBA/Python with over 5+ years of experience. Ping me to discuss project , timeline and budget. Thanks A

$30 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.6
prabakarm23

Greetings for the Day!!! I have 8 years of experience in PYTHON, .NET, VBA Macros, VB script,PS Script and VB creation with application like SAP, Internet explorer, Microsoft Outlook,PDF& Text files, MS Access and Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
vbexcel

I can help. I have integrated many python / excel vba, macro applications. I can provide examples on request.

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
2.5
mackthehobbit

Hello! I'd be interested in debugging this script for you. I'm experienced with Excel macros and python, so I can get this done quickly and efficiently (no more than 48 hours). I have excel and python installed on my w Περισσότερα

$25 USD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.3
vijayvizzu7

I have years of experience Excel and other office products. I am sure i can able to delivery your expectation within the time frame

$25 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.0
sonujlnp

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
F22Perilli

I think that i'm good for this project because i love fixing problems in programming languages because i love to understand others script. Another thing: i'm cheap because i'm starting now on this site ;)

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
badariqbal534

A proposal has not yet been provided

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
braineebeesdemo

Hi , I am looking for someone who can look at stock patterns on yahoo finance and capture pattern information on an excel sheet that I provide. Below are the instructions on how to identify the pattern, along with a Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0